Adams, Ryan - Political Scientist

He is drinking water from the faucet from the river
O nehirden musluk suyu içiyor
From the tributary it comes through rusted pipes
Boğazdan paslı borularla geliyor
Outside his window he sees the water that’s supposed to be clean
Penceresinin dışında temiz olması gereken suyu görüyor
By the chemicals polluted by the candy factory lines
Şeker fabrikası hatlarının kirletdiği kimyasallarla
Someplace on the edge of town
Şehrin kenarındaki bir yer
Someplace on the edge of town
Şehrin kenarındaki bir yer
Is where they live —
Yaşadıkları yer –
Political scientists
Siyaset bilimciler


So now she is crawling on her hands and her knees
Şimdi ellerinde ve dizlerinin üzerinde sürünüyor
She is dirtying her jeans choking on her own perfume
Kendi parfümü üzerinde boğucu kotunu kirletiyor
With a pen she writes below the sink in someone’s restaurant
Bir kalemle birisinin restoranında lavabonun altında yazar.
This place is inconvenient for my name
Bu yer benim için sakıncalı
She forgets to write it anyway
Yine de yazmayı unutuyor
She forgets to write it anyway
Yine de yazmayı unutuyor
The government supplies the cocaine
Hükümet kokain tedarik ediyor
Political scientists
Siyaset bilimciler
There’s no guarantees
Garanti yok
There’s no guarantees
Garanti yok
There’s no guarantees
Garanti yok


Banging hard upon a crooked drum
Çarpık bir davul üzerinde sert vuruş
She feels them tearing down Salvation Army houses back in Michigan
Michigan’daki Kurtuluş Ordusu evlerini yıktıklarını düşünüyor.
Her husband’s divorced but he treats her that way of course
Kocası boşandı ama ona bu şekilde davranıyor
Because he needs her just like he needs medicine
Tıpkı tıpa ihtiyacı olduğu gibi ona ihtiyacı var
She forgets to write him anyway
Onu zaten yazmayı unutuyor
She forgets to write him anyway
Onu zaten yazmayı unutuyor
What’s red and white and nearly over
Kırmızı ve beyaz ve neredeyse bitti
Political scientist
Siyasi bilim adamı
Political scientist
Siyasi bilim adamı
Political scientist
Siyasi bilim adamı
There’s no guarantees
Garanti yok
There’s no guarantees
Garanti yok
There’s no guarantees
Garanti yok

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/politicalscientist.html