Adams, Ryan - Pa

Pa drove to town yesterday to pick up a friend
Pa dün bir arkadaşı almak için şehre gitti
He found the locker she lay in
Yattığı dolabı buldu
He drove to old man Ed Somerton’s place
Yaşlı adam Ed Somerton’un yerine gitti.
To finally disappear
Sonunda yok olmak için
He got there round about twelve
O yaklaşık on iki civarında oraya geldi
And he stayed ’till three
Ve üçüne kadar kaldı.
And the sun left him down in the valley
Ve güneş onu vadide bıraktı.
But the moon met him up in the hills by the lake
Ama ay onunla gölün tepelerinde buluştu.
Reflecting the (?)
Yansıtan (?)
Suppertime came and . . .
Suppertime geldi ve. . .


‘Sis answered it
‘Sis cevapladı.
‘Sis left his food on his plate
Sis yemeklerini tabağında bıraktı
At the end of the table right next to mom’s place
Masanın sonunda annenin yerinin yanında
But nobody’d sit
Ama kimse oturmuyor
Telephone rang about six
Telefon altı hakkında çaldı
I answered it
Cevap verdim
I felt the news through the floorboards
Haberi döşemelerden duydum
Like a long Southern bone (?), like a wreck on the
Uzun bir Güney kemiği gibi (?)
lake (?)
göl (?)
Like a joint (?)
Bir eklem gibi (?)
Sh-lalalalalalala
Sh-lalalalalalala
Sh-lalalalalalala
Sh-lalalalalalala
So I drove to town yesterday
Bu yüzden dün şehre sürdüm
To pick up his bed
Yatağını almak için
I found the locker he lay in
Yattığı dolabı buldum
I drove to old man Ed Somerton’s place
Yaşlı adam Ed Somerton’un yerine gittim.
To find me some peace
Bana biraz huzur bulmak için

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/pa.html