Adams, Ryan - My Blue Manhattan

My blue Manhattan,
Benim mavi Manhattan’ım
She’s angry like a child, but how sweet
Çocuk gibi kızgın ama ne kadar tatlı
Fire and rain on the street,
Sokakta ateş ve yağmur,
It’s you against me most days
Çoğu gün bana karşısın
It’s me against you, doll.
Sana karşıyım bebeğim.


The snow is coming down
Kar aşağı geliyor
On the cars in midtown.
Midtown’daki arabalarda.
Stone cold in sheets with you all over me,
Her tarafımda seninle levhalar soğuk,
Ain’t that sweet, my little gal?
O kadar tatlı değil mi benim küçük oğlum?
Ain’t that sweet, my little gal?
O kadar tatlı değil mi benim küçük oğlum?


My blue Manhattan,
Benim mavi Manhattan’ım
She cusses with her sailor’s mouth
Onun denizci ağzıyla cusses
And fire and rain on the streets
Ve sokaklarda ateş ve yağmur
It’s you against me most days
Çoğu gün bana karşısın
It’s me against you, doll.
Sana karşıyım bebeğim.


Making snow angels in the gravel and the dirt
Çakıl ve toprakta kar melekleri yapmak
Crawling like a spider,
Örümcek gibi sürünerek,
And I’m somewhere inside her
Ve ben onun içinde bir yerdeyim
Too hurt to move, too hurt to move
Taşımak için çok acıyor, çok acıyor
My blue Manhattan.
Benim mavi Manhattan’ım.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/mybluemanhattan.html