Adams, Ryan - Meadowlake Street

There’s something about you
Senin hakkında bir şey var
That reminds me of all those times
Bu bana tüm o zamanları hatırlatıyor
When I wasn’t sorry, when I wasn’t blue
Üzgün ​​olmadığım zamanlarda mavi olmadığım zaman
The cherry moon it shone down on us
Kiraz ay bize çaktı
Under the stars shining down every one for you
Her biriniz için yıldızların altında parlıyor
If I could count them all
Hepsini sayabilirsem
I would circle the moon
Ay’ı çemberlerim
And count ’em back to nothing
Ve onları hiçbir şeye geri sayma
Till I got to you
Ben sana gelene kadar


Something in you dies, when it’s over
İçinde bir şey bittiğinde, ölür
Everybody cries sometimes
Herkes bazen ağlar
If loving you’s a dream
Eğer seviyorsan bir rüya
That’s not worth having
Bu sahip olmaya değmez
Then why do I dream of you?
O zaman neden seni hayal ediyorum?


I used to be the house that you lived in
Eskiden yaşadığın evdeydim
Down on Meadowlake Street
Meadowlake Caddesi üzerinde
When you moved they cut down the maple tree
Taşırken akçaağaç ağacını kesiyorlar
I carved your name into
İsmini oydum
The tree became a boat, I christened it your name
Ağaç bir bot oldu, ben senin ismini vaftiz ettim
And when the water turned to salt
Ve su tuzu döndüğünde
From your tears it hit the bottom of the ocean
Göz yaşlarından okyanusun dibine çarptı.
Where I go when I hear your name
Adını duyduğumda nereye gittiğimi
And I sink like a stone
Ve bir taş gibi batırdım


Something in you dies, when it’s over
İçinde bir şey bittiğinde, ölür
Everybody cries sometimes
Herkes bazen ağlar
If loving you’s a dream
Eğer seviyorsan bir rüya
That’s not worth having
Bu sahip olmaya değmez
Then why do I dream of you?
O zaman neden seni hayal ediyorum?
Why do I dream of you
Neden seni hayal ediyorum
i feel like a dream that’s not having
sahip olmadığım bir rüya gibi hissediyorum
Like a nervous joke ain’t nobody laughing
Gergin bir şaka gibi kimse gülmez
Like somebody with nothing ’cause they don’t know
Hiçbir şeyi olmayan biri gibi, çünkü bilmiyorlar
What they’re wanting
Ne istiyorlar?
Tiny like the sand in the cracks of drift wood
Drift ağacının çatlaklarındaki kum gibi küçük
Washed up on the shore of an ocean of you
Bir okyanusun kıyısında yıkadım
Boats out on the horizon
Ufukta tekneler
Made of the maple tree where we used to lie down
Yattığımız akçaağaç ağaçtan yapılmıştı.
On Meadowlake Street counting the stars you and I
Meadowlake Caddesi’nde yıldızları sayıyorsunuz ve ben
You and I
Sen ve ben
Something in you dies when it’s over
İçinde bir şey bittiğinde ölür
Everybody cries sometimes
Herkes bazen ağlar
If loving you’s a dream that’s not worth having
Eğer sevmek, sahip olmaya değmez bir rüya.
Then why do I dream of you
O zaman neden seni hayal ediyorum
Why do I dream of you
Neden seni hayal ediyorum
Why
Niye ya

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/meadowlakestreet.html