Adams, Ryan - Magnolia Mountain

I want to go to Magnolia Mountain
Magnolia Dağı’na gitmek istiyorum
And lay my weary head down
Ve yorgun başımı yatıştır
Down on the rocks
Kayaların üstünde
On the mountain my savior made
Dağda kurtarıcım benim
Steady my soul and ease my worry
Ruhumuzu sabitle ve endişemi dindir
Hold me when I rattle like a hummingbird hummin’
Hummingbird hummin gibi sallanırken sarıl bana
Tie me to the rocks on the mountain my savior made
Beni kurtardığın dağdaki kayalara bağla


Lie to me
Bana yalan Söyle
Sing me a song
Bana bir şarkı söyle
Sing me a song until the morning comes
Sabah gelene kadar bana bir şarkı söyle
If the morning comes, will you lie to me
Sabah gelirse bana yalan söyler misin
Will you take me to your bed
Beni yatağına götürür müsün?
Will you lay me down
Beni bırakır mısın
Till I’m heavy like the rocks on the riverbed
Nehir yatağındaki kayalara benzemeye kadar.
That my savior made
Kurtarıcımın yaptığı


I want to be the bluebird singing
Ben bluebird şarkı olmak istiyorum
Singing to the roses in her yard
Bahçesinde güllere şarkı söyleme
The roses in her yard her father grew for her
Onun bahçesinde güller onun babası onun için büyüdü
It’s been raining that Tennessee honey
Tennessee balına yağmur yağıyor
So long I got too heavy to fly
Uzun zamandır uçmak için çok ağırım
Ain’t no bluebird ever gets too heavy to sing
Hiçbir bluebird şarkı söylemek için çok ağır olmuyor


Lie to me
Bana yalan Söyle
Sing me a song
Bana bir şarkı söyle
Sing me a song until the morning comes
Sabah gelene kadar bana bir şarkı söyle
And if the morning don’t come, will you lie to me
Ve eğer sabah gelmezse, bana yalan söyler misin?
Will you take me to your bed
Beni yatağına götürür müsün?
Will you lay me down
Beni bırakır mısın
Till I’m heavy like the rocks in the riverbed
Nehir yatağındaki kayalara benzemeye kadar.
That my savior made
Kurtarıcımın yaptığı


We burned the cotton fields down in the valley
Pamuk tarlalarını vadide yaktık.
And ended up with nothing but scars
Ve yaralardan başka bir şeyle sonuçlanmadı
The scars became the lessons that we gave to our children after the war
Yaralar savaştan sonra çocuklarımıza verdiğimiz dersler oldu.
But there ain’t nothing but the truth up on the Magnolia Mountain
Ama Magnolia Dağında gerçek olandan başka bir şey yok.
Where nobody ever dies
Kimsenin ölmediği yer
Steady your soul and ease your worry
Ruhunu sabitle ve endişeni rahatlat
They got a room for you
Senin için bir oda var


Lie to me like I lie to you
Bana yalan söylediğim gibi yalan söyle
Calm me down until the morning comes
Sabah gelene kadar beni sakinleştir
And if the morning don’t come
Ve eğer sabah gelmezse
Lie to me
Bana yalan Söyle
Will you take me to your bed
Beni yatağına götürür müsün?
Will you lay me down
Beni bırakır mısın
All heavy like the rocks in the riverbed
Nehir yatağındaki kayalar gibi ağırdı.
That my savior made
Kurtarıcımın yaptığı
For us
Bizim için

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/magnoliamountain.html