Adams, Ryan - Life Is Beautiful

You plant a rose
Bir gül dik
And if the rose comes up
Ve eğer gül çıkarsa
You’re thankful to God
Tanrı’ya şükredicisin
And when it doesn’t you cuss him
Ve ne zaman onu becermezsen
You raise a child
Bir çocuk yetiştiriyorsun
And when the child grows up
Ve çocuk büyüdüğünde
You got to learn to let go
Gitmeyi öğrenmelisin
If you can’t learn to love him
Onu sevmeyi öğrenemezsen
But, oh, what a beautiful thing when you sing
Ama ne zaman şarkı söylersen ne güzel bir şey
Hear all them bells ringing out in the street
Sokakta çınlayan tüm sesleri duy
Hammer strikes the metal and it makes me believe
Çekiç metale çarpıyor ve bana inanıyor
‘Cause if I don’t believe in love
Çünkü ben aşka inanmazsam
Then I don’t believe in you
O zaman sana inanmıyorum
And I do
Ve ben yapıyorum


Now I’m not saying only bad news comes
Şimdi sadece kötü haber geliyor demiyorum
For the people who want it
Bunu isteyen insanlar için
But you gotta play that music for who’s listening
Ama bu müziği kimin dinlediği için oynamalısın
You got to have someone you wanna sing it to
Şarkı söylemek istediğin birine sahip olmalısın
Oh, what a beautiful thing when you sing
Oh, ne zaman şarkı söylüyorsun
Hear all them bells ringing out in the street
Sokakta çınlayan tüm sesleri duy
Blue sky cracking and it makes me believe
Mavi gökyüzü çatlamak ve bana inanıyor
Oh, hear all them bells ringing out in the street
Oh, tüm bunları duyuyorum çanlar sokakta çalıyorlar.
Hammer strikes the metal and it makes me believe
Çekiç metale çarpıyor ve bana inanıyor
‘Cause if I don’t believe in love
Çünkü ben aşka inanmazsam
Then I don’t believe in you
O zaman sana inanmıyorum
And I do
Ve ben yapıyorum


Close my eyes, see the glorious sunset
Gözlerimi kapa, görkemli gün batımını gör
Through the windows of a store and I want it
Bir mağazanın pencereleri boyunca ve onu istiyorum
Anyway, if I ever felt haunted
Neyse, eğer perili hissettiysem
You were there for me
Benim için oradaydın
These angry people who are waiting to judge you
Seni yargılamak için bekleyen bu kızgın insanlar
Have their own judgment that they’ll have live up to
Onların yaşayacakları kendi kararlarına sahipler.
Open your mouth
Ağzını aç
And if nothing come through
Ve eğer bir şey gelmezse
Remember
Hatırlamak
You’re the one that sings
Sen şarkı söyleyen sensin
And it’s a gift
Ve bu bir hediye
And life’s a beautiful thing
Ve hayat güzel bir şey
Oh, don’t waste it doll
Oh, onu boşa harcama bebeğim
You build a house and if the house comes up
Ev inşa ediyorsun ve ev gelirse
You gotta work on that house
O evde çalışmalısın
If you want to make it your home
Eğer evini yapmak istiyorsan
‘Cause everything inside that’s not something you own
Çünkü içindeki her şey senin sahip olduğun bir şey değil.
Is what you’re taking with you
Seninle ne alıyorsun
On the day that you go
Gittiğin gün
And oh, what a beautiful world when we sing
Ve oh, ne zaman şarkı söyleyeceğimiz güzel bir dünya
Hear all them bells ringing out in the street
Sokakta çınlayan tüm sesleri duy
Hammer strikes the metal and it makes me believe
Çekiç metale çarpıyor ve bana inanıyor
Hear all them bells ringing out in the street
Sokakta çınlayan tüm sesleri duy
Oh, hammer strikes the metal and it makes me believe
Oh, çekiç metali vurdu ve bana inanıyor
‘Cause if I don’t believe in love
Çünkü ben aşka inanmazsam
Then I don’t believe in you
O zaman sana inanmıyorum
And I do
Ve ben yapıyorum

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/lifeisbeautiful.html