Adams, Ryan - In My Time Of Need

Will you comfort me, in my time of need?
İhtiyacım olduğunda beni rahatlatacak mısın?
Can you take away the pain of a hurtful deeds?
Acı verici işler için acı çekebilir misin?
Cause when we need it most, there’s no rain at all
Çünkü en çok ihtiyacımız olduğunda, hiç yağmur yok
And the dust just settles right there on the feed
Ve toz sadece yemde yerle bir


Will you say to me a little rains gonna come
Bana biraz yağmur geleceğini söyler misin
When the sky can’t offer none to me
Gökyüzü bana hiçbir şey sunamadığında
Cause I will come for you
Çünkü senin için geleceğim
When my days are through
Günlerim geçtiğinde
And I’ll let your smile just off and carry me
Ve senin gülüşünü bırakıp beni taşıyacağım


Cause when the calm comes down
Çünkü sakin olunca
I take the truck on into town
Kamyoneti şehre götürüyorum
And buy whatever we can’t seem to grow
Ve büyümediğimiz şeyleri satın alın
I work these hands to bleed cause I got mouths to feed
Bu elleri kanamaya çalışıyorum çünkü beslemek için ağızlarım var
And I got 15 dollars hid above the stove
Ve sobadan 15 dolar aldım.


Will you say to me a little rains gonna come
Bana biraz yağmur geleceğini söyler misin
When the sky can’t offer none to me
Gökyüzü bana hiçbir şey sunamadığında
Cause I will come for you
Çünkü senin için geleceğim
When my days are through
Günlerim geçtiğinde
And I’ll let your smile just off and carry me
Ve senin gülüşünü bırakıp beni taşıyacağım


Cause it ain’t like it was on back in those days
Çünkü o günlerde olduğu gibi değil
When everyone would offer up a hand
Herkes elinden geldiğinde
These old bones are worn
Bu eski kemikler yıpranmış
I’ve grown tired some
Biraz yorgun oldum
And I know my time is surely gonna come
Ve biliyorum ki zamanım kesinlikle gelecek


Will you comfort me in my time of need
İhtiyacım olduğunda beni rahatlatacak mısın
Can you take away the pain of hurtful deeds
Acı çeken acıların acısını giderebilir misin
Cause I will comfort you when my days are through
Çünkü günlerim geçtiğinde seni rahatlatacağım
And I’ll let your smile just off and carry me
Ve senin gülüşünü bırakıp beni taşıyacağım


Lord we married young and stayed where we came from
Efendimiz genç evliyiz ve geldiğimiz yerde kaldık.
And gave those children everything we had
Ve o çocuklara sahip olduğumuz her şeyi verdik
Will you stay with me, in my time of need?
İhtiyacım olan zamanımda benimle kalacak mısın?
Though it seems we had such little time for us
Öyle görünüyor ki, bizim için çok az zamanımız vardı.


Will you say to me a little rains gonna come
Bana biraz yağmur geleceğini söyler misin
When the sky can’t offer none to me
Gökyüzü bana hiçbir şey sunamadığında
Cause I will come for you
Çünkü senin için geleceğim
When my days are through
Günlerim geçtiğinde
And I’ll let your smile just off and carry me
Ve senin gülüşünü bırakıp beni taşıyacağım

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/inmytimeofneed.html