Adams, Ryan - Hallelujah

I’ve been a desperate man
Umutsuz bir adam oldum
I’ve been sheltered by a lonely dream
Yalnız bir rüya tarafından korundum
There’s a stranger here
Burada bir yabancı var
Looking back above the bathroom sink
Banyo lavabosu üzerinde geriye bakıyor
Every night I throw you out
Her gece seni dışarı atarım
Leave you stranded on the boulevard
Seni bulvarda beklemede bırak
You know that I use you up
Seni kullandığımı biliyorsun.
I used you like I used ’em all
Seni kullandım gibi kullandım
Well the band’s singing hallelujah
Eh, grubun şarkı söyleme salonu
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
You’re all gone. Yeah, you’re all gone.
Hepiniz gittiniz. Evet, hepiniz gittiniz.


If I could have a simple love
Basit bir aşka sahip olsaydım
How would it feel and what would it mean?
Nasıl hisseder ve ne anlama gelirdi?
I’d only trade you away
Sadece sana ticaret yapardım
For Mary Magdalene
Mary Magdalene için
Oh, it wouldn’t make me insane (a saint ?)
Oh, beni çıldırmaz (aziz mi?)
And it would make me the king
Ve bu beni kral yapar
And I wouldn’t have to wait
Ve beklemek zorunda kalmazdım
Wait around for the real thing
Gerçek şey için bekle
Well the band’s singing hallelujah
Eh, grubun şarkı söyleme salonu
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
You’re all gone. Yeah, you’re all gone.
Hepiniz gittiniz. Evet, hepiniz gittiniz.


Hallelujah
şükürler olsun
You’re all gone. Oh yeah, yeah, hey.
Hepiniz gittiniz. Oh evet, evet.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/hallelujah.html