Adams, Ryan - Games

You ain’t but a fire on my sad estate
Sen benim üzerime ait bir ateş değilsin.
Burning my house to the ground
Evimi yere yakma
High and meadow, oh how she rides me
Yüksek ve çayır, nasıl gidiyor bana
Out in the meadow where the taxis don’t ride
Taksilerin binmediği çayırlarda
A million times quicker than the pain
Acıdan bir milyon kat daha hızlı
Ohhh, games
Ohh, oyunlar
A million times better than the pain
Acıdan bir milyon kat daha iyi


You ain’t but a telegram nobody’s sendin’
Kimsenin gönderemeyeceği bir telgraf değilsin.
Nobody sends me but you
Kimse beni yollamaz ama sen
High and mellow, slow and steady
Yüksek ve yumuşak, yavaş ve istikrarlı
Out in the meadow with you
Seninle çayırda dışarı
A million times better than the pain
Acıdan bir milyon kat daha iyi
Ohhh, games
Ohh, oyunlar
A million times better than the pain
Acıdan bir milyon kat daha iyi
Ohhh, games
Ohh, oyunlar
Oooo, games
Oooo, oyunlar
You ain’t but a fire on my sad estate
Sen benim üzerime ait bir ateş değilsin.
Burning my house to the ground
Evimi yere yakma

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/games.html