Adams, Ryan - Do I Wait

Do I want to say the things that I say
Söylediğim şeyleri söylemek istermiyim
When I know that they are wrong?
Onların yanlış olduğunu bildiğim zaman?
Do I wait here forever for you?
Sonsuza kadar burada mı beklerim?
Could you ask me to?
Bana sorar mısın?


I’ve been waiting here all night
Bütün gece burada bekliyorum
If you’re not going to show
Göstermeyeceksen
We’re not going to fight
Savaşmayacağız
I could stay forever if I tried
Denediysem kalabilirim
Surrounded by things
Şeylerle çevrili
Like a shadow in the light
Işıkta bir gölge gibi


Do I try and stay still for you?
Hala senin için kalmaya çalışıyorum mı?
And the clouds will part here
Ve bulutlar burada yer alacak
An emptiness of the room
Odanın bir boşluğu
Do you watch me from the corner of your eye?
Beni gözünün köşesinden mi izliyorsun?
Do we say goodbye?
Hoşçakal mı diyoruz?


I waited in the wings for you to appear
Görünmesi için kanatları bekledim
But you’re never coming back
Ama asla geri dönmeyeceksin
And we’re never going to feel
Ve asla hissetmeyeceğiz
Like we did
Yaptığımız gibi
I waited all night
Bütün gece bekledim
I tried to let you go
Gitmene izin verdim
Like a shadow in the light
Işıkta bir gölge gibi
The light
Işık


Do I wait?
Ben beklerim
Do I wait for you?
Ben seni beklermiyim
Do I wait?
Ben beklerim
Do I wait for you?
Ben seni beklermiyim


Do I wait here forever for you?
Sonsuza kadar burada mı beklerim?
Did you ask me to?
Bana sordun mu?

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/doiwait.html