Adams, Ryan - Cold Roses

The mirrors in the room go black and blue
Odadaki aynalar siyah ve mavi oluyor
On a Sunday morning in her Saturday shoes
Pazar sabahı onun cumartesi ayakkabılarında
We don’t choose who we love
Biz kimi sevdiğimizi seçmiyoruz
We don’t choose
Biz seçmiyoruz


The lights over the Midway melt on the street
Midway’deki ışıklar sokakta erimiş
In a Sunday shoes, with her Saturday feet
Pazarlık ayakkabılarla, cumartesi ayaklarıyla
She don’t love who he choose
Kimin seçtiğini sevmiyor
She don’t need what she use
Onun ne istediğine ihtiyacı yok


Daylight comes and exposes
Günışığı geliyor ve ortaya çıkıyor
Saturday’s bruises and cold roses
Cumartesi günleri çürükler ve soğuk güller
Cold roses
Soğuk güller


Nothing but the sunlight will help you grow
Güneş ışığından başka hiçbir şey büyümenize yardımcı olmaz
From underneath your bed you can’t see the window
Yatağınızın altından pencereyi göremezsiniz.
We don’t choose what we see
Gördüklerimizi seçmiyoruz
We don’t choose
Biz seçmiyoruz


Fortunate and angry just like a child
Bir çocuk gibi şanslı ve kızgın
All that money buys you medicine but can’t buy you time
Bütün para sana ilaç satın alır ama sana zaman alamaz
We don’t choose what we love
Ne sevdiğimizi seçmiyoruz
And she don’t need what she got
Ve onun sahip olduğu şeye ihtiyacı yok.


Daylight comes and exposes
Günışığı geliyor ve ortaya çıkıyor
Saturday’s bruises and cold roses
Cumartesi günleri çürükler ve soğuk güller
Cold roses
Soğuk güller


Cold roses
Soğuk güller
Cold roses
Soğuk güller
Cold roses
Soğuk güller

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/coldroses.html