Adams, Ryan - Blue Sky Blues

Blue sky when you gonna learn to rain?
Yağmur yağmayı öğreneceğiniz zaman mavi gökyüzü?
And let yourself go blue for once
Ve bir kez olsun kendini mavi bırak
And let go of the weight you’ve been carrying
Ve taşıdığın ağırlığı bırak
In this house, no one goes to sleep for days,
Bu evde kimse günlerce uyuyamıyor.
Its like were working on a mountainside
Onun gibi dağın üzerinde çalışıyordu
Trying not to slide,
Kaymaya çalışmıyor,
Into the ocean,
Okyanusa


I can take care of you
Ben seninle ilgilenebilirim
But only if you want
Ama sadece istersen
Imp strong enough to carry you
Seni taşıyabilecek kadar güçlü.
Across the icy lake, across the icy lake
Buzlu gölün karşısında buzlu gölün karşısında
But I cant fight your blues,
Ama senin maviliklerle savaşamam,
Cause I know I’ll lose
Çünkü biliyorum kaybedeceğim
What’s left of my mind
Aklımdan ne kaldı
I cant win,
Kazanamıyorum
But for you I will try
Ama senin için deneyeceğim
My baby blue
Bebeğim mavi


My mountain is hidden in a pile of trees
Dağım ağaçların bir yığınında gizli
And its the one I’ll have to climb,
Ve tırmanacağım onun,
If I ever wanna see,
Eğer görmek istersem,
Over the ocean
Okyanus ötesi
Blue sky
Mavi gökyüzü
When you gonna learn to rain?
Yağmayı ne zaman öğreneceksin?
And let yourself go blue for once
Ve bir kez olsun kendini mavi bırak
And let go of the pain?
Ve acıyı bırakalım mı?


I can take care of you
Ben seninle ilgilenebilirim
The way you’d like to feel
Hissetmek istediğin şekilde
Underneath the riverbed
Nehir yatağının altında
Across the icy lake, across the icy lake
Buzlu gölün karşısında buzlu gölün karşısında
But I cant fight your blues
Ama senin blues ile savaşamam
Cause I know I’ll lose
Çünkü biliyorum kaybedeceğim
What’s left of my mind
Aklımdan ne kaldı
I cant win,
Kazanamıyorum
But for you I will try
Ama senin için deneyeceğim
For you
Senin için
My baby blue
Bebeğim mavi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/blueskyblues.html