Adams, Ryan - A Kiss Before I Go

The engine turns on a dime
Motor bir dime açar
But I ain’t goin’ nowhere, tonight
Ama bu gece hiçbir yere gitmiyorum, bu gece
I ain’t been goin’ nowhere for quite awhile
Bir süredir hiçbir yere gitmiyorum.
Can’t tell the truth in a house of lies
Gerçekleri yalanların evinde söyleyemem
Can’t explain what I don’t know
Bilmediğimi açıklayamam
One shot, one beer and a kiss before I go
Gitmeden önce bir atış, bir bira ve bir öpücük


One more kiss ‘fore I go
Bir öpücük daha ‘ben gitmeden
One more night and day
Bir gece ve gündüz
Breath all heavy and slow
Nefes tüm ağır ve yavaş
One shot, one beer and a kiss before I go
Gitmeden önce bir atış, bir bira ve bir öpücük


I’ll miss those nights at the bar
Barda o gece kalacağım
With every girl all loaded like freights
Her kız yükler gibi yüklü.
And the pain in the morning comes as easy as it goes
Ve sabahtaki acılar gittikçe kolaylaşıyor.
Can’t find the truth in a house of lies
Gerçekleri bir yalan evinde bulamıyorum
And you can’t see tomorrow with yesterday’s eyes
Ve dünün gözleri ile yarını göremezsin.
One shot, one beer and a place where nobody cries
Bir atış, bir bira ve kimsenin ağlamadığı bir yer
One more kiss ‘fore I go
Bir öpücük daha ‘ben gitmeden
One more night and day
Bir gece ve gündüz
Breath all heavy and slow
Nefes tüm ağır ve yavaş
One shot, one beer and a kiss before I go
Gitmeden önce bir atış, bir bira ve bir öpücük

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/ryanadams/akissbeforeigo.html