Adams, Peter Bradley - Upside Down

Another day, another down
Başka bir gün, başka bir gün
Another shot to hell
Cehenneme başka bir atış
Another day, the numbers rise
Başka bir gün, sayılar yükselir
Straight into the ground
Yere doğru
It’s upside down, it’s upside down
Baş aşağı, baş aşağı


You say freedom, well this ain’t freedom
Özgürlük diyorsun, bu özgürlük değil.
What you try to sell
Ne satmaya çalışıyorsun?
You say patience, we need patience
Sabır diyorsun, sabrımız lazım
You say the years will tell
Yılların söyleyeceğini söylüyorsun
But it’s upside down, it’s upside down
Ama baş aşağı, baş aşağı


You’re in your house, in your chair
Evinde, sandalyende
Safe behind your walls
Duvarların arkasında güvende
A mother cries, can’t you hear it
Bir anne ağlıyor, duyamıyor musun?
With every child that falls
Düşen her çocukla
It’s upside down, it’s upside down
Baş aşağı, baş aşağı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/upsidedown.html