Adams, Peter Bradley - Unreconciled

Is it hard to live in silence
Sessiz yaşamak zor mu
When I look you in the eyes
Gözlerine baktığımda
Well you crave forgiveness
Af diliyorum af diliyorum
But still don’t apologize
Ama hala özür dileme
Is it love that you’re afraid of
Korktuğunuz sevgidir
In the words that you ignore
Görmezden geldiğiniz kelimeler
Well we made a promise
İyi bir söz verdik
But we can’t stay here anymore
Ama artık burada kalamayız


’cause you gave everything that you could give
Çünkü verebileceğin herşeyi verdin
And this is the only life that I can live
Ve yaşayabileceğim tek hayat bu.
And I am grateful
Ve minnettarım
But I’ve grown weary of this fight
Ama bu dövüşten bıktım.
So no regrets, it’s better left unreconciled
Öyleyse pişmanlık yok, uzlaştırılmamışsa daha iyi


I can see the way you tremble
Titremenin yolunu görebiliyorum
You don’t mean to make a mess
Dağınıklık yapmak istemezsin
I don’t want to get angry
Sinirlenmek istemiyorum
’cause I’ll regret the things we said
Çünkü söylediğimiz şeylere pişman olacağım
And there’s a sound from down inside me
Ve içimden bir ses var.
That I’ve never heard before
Daha önce hiç duymadım
And it says surrender, there’s no work here anymore
Ve teslim diyor, artık burada iş yok


’cause you gave everything that you could give
Çünkü verebileceğin herşeyi verdin
And this is the only life that I can live
Ve yaşayabileceğim tek hayat bu.
And I am grateful
Ve minnettarım
But I’ve grown weary of this fight
Ama bu dövüşten bıktım.
So no regrets, it’s better left unreconciled
Öyleyse pişmanlık yok, uzlaştırılmamışsa daha iyi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/unreconciled.html