Adams, Peter Bradley - Queen Of Hearts

There’s no way the moon can hide
Ayın saklanabileceği bir yol yok
On this Oklahoma road
Bu Oklahoma yolunda
And I’m heading back on a three day drive
Ve üç günlük bir sürücüye dönüyorum.
To a girl I hardly knew
Tanıdığım bir kıza


But she could be my queen of hearts
Ama o benim kalpler kraliçesi olabilirdi.
In my hand the winning card
Elimde kazanan kart
So dealer let the bidding start
Böylece satıcı teklif vermeye başladı
’cause she could be my queen of hearts
Çünkü kalbimin kraliçesi olabilirdi


I can see the Texas sky
Texas gökyüzünü görebiliyorum
Open up for miles around
Mil etrafında aç
And I’m thinking back to where she lies
Ve yalan söylediği yere geri dönüyorum.
Sleeping sage without a sound
Sessiz uyku adacığı


And she could be my queen of hearts
Ve o benim kalpler kraliçesi olabilirdi
In my hand the winning card
Elimde kazanan kart
So dealer let the bidding start
Böylece satıcı teklif vermeye başladı
’cause she could be my queen of hearts
Çünkü kalbimin kraliçesi olabilirdi


There’s a sun going down the Arizona line
Arizona hattında bir güneş var.
That I’ve been chasing all day
Bütün günümü kovalıyorum.
And there’s a girl up ahead and I can’t recall her eyes
Ve ileride bir kız var ve gözlerini hatırlayamıyorum
But I keep heading her way
Ama ben yoluna devam ediyorum


’cause she could be my queen of hearts
Çünkü kalbimin kraliçesi olabilirdi
In my hand the winning card
Elimde kazanan kart
So dealer let the bidding start
Böylece satıcı teklif vermeye başladı
’cause she could be my queen of hearts
Çünkü kalbimin kraliçesi olabilirdi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/queenofhearts.html