Adams, Peter Bradley - New Orleans

Chasing the lights down the road
Işıkları yoldan aşağı takip
All the way to Louisiana
Louisiana’ya kadar.
He’s gone six hundred miles
Altı yüz mil gitti
But there’s still a thousand to go
Ama hala gidecek binlerce var.
The moon’s on the horizon
Ay’ın ufukta
Pulling his heart like the tide
Kalbini gelgit gibi çekerek
He’s found a queen down in Old New Orleans
Eski New Orleans’ta bir kraliçe buldu
And the distance is driving him wild
Ve mesafe onu vahşi sürüyor


There’s a thunderbird under the hood
Başlığın altında bir thunderbird var
And he’ll push her as fast as she’ll take him
Ve onu, onu alacağı kadar hızlı itecek
As the radio plays in the dark
Radyo karanlıkta oynadığı gibi
He’d fly if he could
Yapabilseydi uçardı
The road’s never went winding
Yol hiç gitmedi.
But his heart is open wide
Ama kalbi açık geniş
He’s found a queen down in old New Orleans
Eski New Orleans’ta bir kraliçe buldu
And he can’t get her out of his mind
Ve onu aklından çıkaramaz.


The sun it sneaks up from behind
Güneş o arkasından gizlice
And pushes from across Alabama
Ve Alabama’nın her yerine doğru itiyor
The windows are down
Pencereler çöktü
And he’s feeling the temperature climb
Ve sıcaklık tırmanışını hissediyor
He’s almost to the Delta
Neredeyse Delta’ya gidiyor.
And he’s traveled so far
Ve o kadar uzak gitti
He’s found a queen down in old New Orleans
Eski New Orleans’ta bir kraliçe buldu
And soon she’ll be back in his arms
Yakında kollarına dönecek
He’s found a queen down in old New Orleans
Eski New Orleans’ta bir kraliçe buldu
And soon she’ll be back in his arms
Yakında kollarına dönecek

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/neworleans.html