Adams, Peter Bradley - London Bridge Is Falling Down

London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


Build it up with wood and clay
Ahşap ve kil ile inşa et
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
But wood and clay may wash away
Fakat odun ve kil yıkayabilir
All gone before the morning
Hepsi sabahtan önce gitti


Build it up with bricks and stone
Tuğla ve taş ile inşa et
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
But bricks and stone won’t last alone
Ama tuğla ve taş yalnız kalmayacak
They’ll crumble ‘fore the morning
Sabahları yıkacaklar


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


Build it up with iron and steel
Demir ve çelik ile kurun
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
But iron and steel will bend and reel
Ancak demir ve çelik bükülecek ve makaraya gelecek
And break before the morning
Ve sabahtan önce kır


Build it up with shiny gold
Parlak altın ile inşa et
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
But soon the gold will all be stone
Ama yakında altın bütün taş olacak
And lost before the morning
Ve sabahtan önce kaybettim


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


Sent a man to watch the night
Geceyi izlemek için bir adam gönderdi
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
Suppose the man should close his eyes
Adamın gözlerini kapatması gerektiğini varsayalım
And sleep until the morning
Ve sabaha kadar uyu


Give the man a pipe to light
Adamı ışığa bir boru ver
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
Pack it full and last the night
Tam doldur ve geceye devam et
And burn until the morning
Ve sabaha kadar yanarsın


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


London Bridge is falling down
Londra Köprüsü yıkılıyor
London Bridge is falling
Londra Köprüsü düşüyor
My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor


My lady fair where are you now
Leydim fuarım şimdi neredesin
Cause London Bridge is falling
Çünkü Londra Köprüsü düşüyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/londonbridgeisfallingdown.html