Adams, Peter Bradley - Family Name

[VERSE 1]
[AYET 1]
I look around to find the way it all began
Her şeyin yolunu bulmak için etrafa bakıyorum
The years, they’ve turned like the heart of a man
Yıllar, bir adamın kalbi gibi döndüler
But I’ll say that I’m grateful for the time that has past
Ama geçmiş zaman için minnettar olduğumu söyleyeceğim
And I’ll stay right where I am
Ve ben olduğum yerde kalacağım


[VERSE 2]
[VERSE 2]
Well, I raise my glass with the unfortunate ones
Şey, camımı talihsiz olanlarla yükseltiyorum.
We’re broken and tired from the miles we have run
Kaçtığımız millerden kırıldık ve yorulduk
But our hearts, they are open and the healing’s begun
Ama kalplerimiz açık ve şifa başladı
And now our chance has come
Ve şimdi şansımız geldi


[CHORUS]
[KORO]
Win or lose it’s a hell of a game
Kazan ya da kaybet, bu bir oyun cehennem
The roads we choose, they all end up the same
Seçtiğimiz yollar, hepsi aynı bitiyor
So rest your hearts on the family name
Öyleyse soyadınızı aile adına koyun
And we’ll find our way back home
Ve eve dönüş yolunu bulacağız


[VERSE 3]
[VERSE 3]
I look around at the ones I adore
Ben taptığımlara bakıyorum
Forgive me the chances I’ve wasted before
Daha önce harcadığım şansı bağışla
But I pray for the courage not to miss them anymore
Ama artık onları özlememek cesaret için dua ediyorum
That’s all I’m asking for
Bütün istediğim bu


[CHORUS (x2)]
[CHORUS (x2)]


We’ll find our way back home
Eve dönüş yolunu bulacağız

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/familyname.html