Adams, Peter Bradley - A Face Like Mine

I never knew my father
Babamı hiç tanımadım
He left when I was young
Ben gençken ayrıldı
They say he was a proud man
Gururlu bir adam olduğunu söylüyorlar.
As good as they come
Geldikleri kadar iyi


He left like all the others
Diğerleri gibi ayrıldı
When no work could be found
Hiçbir iş bulunamadığı zaman
He smiled and told my mother
Gülümsedi ve anneme anlattı
I won’t let you down
Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım


The autumn turned to winter
Sonbahar kışa döndü
And the light left her eyes
Ve ışık gözlerini terk etti
No footsteps on the front porch
Ön sundurmada ayak izleri yok
No word of him arrived
Onun hiçbir haberi yoktu


A promise torn to pieces
Parçalara ayrılmış bir söz
And tossed to the ground
Ve yere attı
Though at night she grieved him
Geceleri ona rağmen kızdırdı
She never made a sound
O hiç ses çıkarmadı


I know he had a reason
Bir sebebi olduğunu biliyorum
I know a man can get lost
Biliyorum bir erkek kaybolabilir
Whatever he believed in
Neye inandıysa
I know he suffered the cost
Biliyorum maliyetini çekti


His picture’s almost faded
Fotoğrafı neredeyse solmuş
But I filled in the lines
Ama ben satırları doldurdum
And nothing’s unforgiven
Ve hiçbir şey affedilmez
So father don’t you cry
Baban ağlama


Now the years have found me
Şimdi yıllar beni buldu
With a child of my own
Benim bir çocuğumla
Another generation
Başka bir nesil
That must carry the load
Bu yükü taşımalı


But somewhere there’s a memory
Ama bir yerlerde bir anı var
In the back of my mind
Aklımın arkasında
I see my father smiling
Babamı görüyorum
With a face like mine
Benim gibi bir yüzle

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/peterbradleyadams/afacelikemine.html