Adam Ant - Zerox

Lock up your brain
Beynini kilitle
‘Cos I’m here again
Çünkü yine buradayım
I’m never bored
Hiç sıkılmadım
I’ll steal your chords
Akorlarını çalacağım
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Makinası
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Makinası


Give me a line
Bana bir hat ver
Or a middle eight
Ya da bir orta sekiz
I’ve got the best
En iyim var
So I want the rest
Ben de kalanı istiyorum
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Makinası
Ooh-ooh Zerox Machine
Ooh-ooh Zerox Makinası


Let’s get together
Hadi birlikte olalım
Before its too late
Çok geç olmadan
Collect up the ideas
Fikirleri toplayın
And duplicate
Ve çoğalt
Filling up the forms
Formları doldurmak
Send them off tonight
Bu gece onları gönder.
And you’ll be the owner
Ve sen sahibi olacaksın
Of the copyright
Telif hakkı
Of the copyright
Telif hakkı
Of the copyright
Telif hakkı


Times of the essence
Özü kez
Get your ears to the ground
Kulaklarını yere al
However else
Ancak başka
Can the hits be found?
İsabet bulunabilir mi?


I may look happy, healthy and clean
Mutlu, sağlıklı ve temiz görünebilirim
A dark brown voice and suit pristine
Koyu kahverengi bir ses ve takım elbise bozulmamış
But behind the smile there is a
Ama gülümsemenin arkasında bir
Zerox Machine
Zerox Makinası


(I’m a) Zerox Machine
(Ben bir) Zerox Makinesi
[repeat ’til end]
[sonuna kadar tekrarla]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/zerox.html