Adam Ant - Young Dumb And Full Of It

Have a lucky charm and a usual crew
Şanslı bir çekicilik ve her zamanki ekip
And a wild guitar ‘cos it’s good for you
Ve vahşi bir gitar ‘çünkü senin için iyi
Get a pair of legs about three feet long
Üç ayak uzunluğunda bir çift bacak al
And a Dangerous Jane to lay kisses on
Ve öpücüğü yatmak için tehlikeli bir Jane


But be young dumb and full of it
Ama genç aptal ve bununla dolu ol
Young dumb and full of it full of it
Genç aptal ve onunla dolu


Keep your friends real close
Arkadaşlarını gerçek yakın tut
And keep your enemies closer
Ve düşmanlarını daha yakın tut
And be a real Hoss Carwright on the Ponderosa
Ve Ponderosa’da gerçek bir Hoss Carwright olun
Get a kingsize brain with the funk gone wrong
Funk yanlış gitti ile bir kral beyin alın
And bite the hand that you feed upon
Ve beslediğin eli ısır


But be young dumb and full of it
Ama genç aptal ve bununla dolu ol
Young dumb and full of it full of it
Genç aptal ve onunla dolu


Show the squares some class with some bravado
Bazı sınıfları bazı bravadolarla göster
And a whiff of the kicks that they’ll never know
Ve asla bilmeyecekleri bir vuruş
Tell the party jerk if he shows again
Tekrar göstersem partiyi söyle
You’re gonna work on his head with a six foot chain.
Kafasında altı ayak zinciri ile çalışacaksın.


But be young dumb and full of it
Ama genç aptal ve bununla dolu ol
Shake up New York shakedown gypsy
New York Shakedown çingene sarsıntılı


The trouble with Mary and the truth about Frank
Mary’le ilgili sorun ve Frank hakkındaki gerçekler
They wanted the money but they wouldn’t rob banks
Parayı istiyorlardı ama banka soymayacaklardı.
They wouldn’t just get down yelling for the hell of it
Sadece cehennem için bağırmayacaklardı.
Should have been young dumb and full of it full of it
Genç aptal olmalı ve onunla dolu olmalı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/youngdumbandfullofit.html