Adam Ant - Vivienne’s Tears

I met Vivienne 30 years ago
Vivienne ile 30 sene önce tanıştım.
She was walking down Kings Road
Kings Road’da yürüyordu.
She had beautiful head, beautiful legs,
Güzel kafası, güzel bacakları vardı.
Beautiful legs
Güzel bacaklar


A cup of coffee in Beaufort Street
Beaufort Caddesi’nde bir fincan kahve
Don’t know me from Adam
Beni Adam’dan Bilmiyorum
Because Vivienne’s tears flood everywhere
Çünkü Vivienne’nin gözyaşları her yere akıyor
She can make your garden grow
Bahçenizi büyütebilir
Vivienne’s tears flow everywhere
Vivienne’nin gözyaşları her yere akıyor
She can make your garden, garden, garden grow
Bahçenizi, bahçenizi, bahçenizi büyütebilir


I met Vivienne at the Vortex Club
Vivienne ile Vortex Club’da tanıştım.
I was wasted after the show
Gösteriden sonra harcanmıştım
She had beautiful legs, beautiful eyes,
Güzel bacakları, güzel gözleri vardı.
Beautiful thighs
Güzel uyluk


You shouldn’t be a singer Adam, oh dear me no
Sen bir şarkıcı olmamalısın Adam, ah canım hayır
You shouldn’t sing at all
Hiç şarkı söylememelisin
Should I have taken your advice?
Tavsiyeni almalı mıyım?
It wasn’t very nice
Çok hoş değildi


Well you were very funny from the first
Peki ilkinden çok komiktin
With your garlic cure for thrush
Sarımsaklı sarımsak tedavisi ile
Living on the planet, Vivienne,
Gezegende yaşayan Vivienne,
Gave me the bums rush
Serseri acele et bana


Because Vivienne’s tears flood everywhere
Çünkü Vivienne’nin gözyaşları her yere akıyor
She can make your garden grow
Bahçenizi büyütebilir
Vivienne’s tears flow everywhere
Vivienne’nin gözyaşları her yere akıyor
She can make your garden, garden, garden grow
Bahçenizi, bahçenizi, bahçenizi büyütebilir


Buy at the sound of trumpets, sell when there’s
Trompet sesiyle satın alın, satış yapın
Blood on the streets
Sokaklarda kan

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/viviennestears.html