Adam Ant - Vampires

I want your heart
kalbini istiyorum
I want your soul
Senin ruhunu istiyorum
I want everything you hold dear
Beklettiğin herşeyi istiyorum
I want the sinews that bind you together
Seni birbirine bağlayan sinüsleri istiyorum
I know enough is never enough
Yeterince yeterli olmadığını biliyorum
I want the broad road and 20/20 vision
Geniş yol ve 20/20 görüş istiyorum
Your wrist a keyboard of perfume
Bileğinizin bir parfüm klavyesi
Money cannot buy
Para satın alamaz
And I’m in a position to say
Ve söyleyeceğim bir pozisyondayım
The camera does not lie
Kamera yalan değil
There’s a lot of vampires out there
Orada bir sürü vampir var.
Hanging out to grab your soul
Ruhunu almak için takılmak
They don’t live in Transylvania
Transilvanya’da yaşamıyorlar
They don’t live in rock ‘n’ roll
Rock ‘n’ roll’ta yaşamıyorlar
I want your bones
Ben senin kemiklerini istiyorum
I want your blood
Ben senin kanını istiyorum
I want everything you hold dear
Beklettiğin herşeyi istiyorum
I want the sinews that bind you together
Seni birbirine bağlayan sinüsleri istiyorum
I made an educated guess
Eğitimli bir tahmin yaptım
There’s a panic in the lingerie
İç çamaşırında panik var
You know I tremble at each touch
Her dokunuşta titremediğimi biliyorsun
Close my eyes and sigh
Gözlerimi kapat ve iç çek
Then fly off like a bullet
Sonra mermi gibi uçar
For the darkside of the sky
Gökyüzünün darkside için
I want you pain
Acı çekmeni istiyorum
I want your pleasure
Zevkini istiyorum
I want everything you hold dear
Beklettiğin herşeyi istiyorum
I want the sinews that bind you together
Seni birbirine bağlayan sinüsleri istiyorum
I know enough is never enough
Yeterince yeterli olmadığını biliyorum
Hatcheck to showgirl
Showgirl için Hatcheck
Let’s to bed madam
Madam yatalım
I know there’s no way out but through together
Dışarı çıkmanın bir yolu olmadığını biliyorum.
Wet with sex
Seks ıslak
Wet with sweat
Ter ıslak
Embody your body
Vücudunuzu somutlaştırmak
There’s a lot of vampires out there
Orada bir sürü vampir var.
Hanging out to grab your soul
Ruhunu almak için takılmak
They don’t live in Transylvania
Transilvanya’da yaşamıyorlar
They don’t live in rock ‘n’ roll
Rock ‘n’ roll’ta yaşamıyorlar
Rock ‘n’ roll
Rock ‘n’ roll
Vampires
Vampirler

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/vampires.html