Adam Ant - U.S.S.A.

One million a. d.
Bir milyon reklam
There’ll be you there’ll be me
Orada olacaksın ben olacağım
Rocky’s dead
Rocky öldü
That’s rocky 1003
Bu kayalık 1003
Red stars and stripes
Kırmızı yıldızlar ve çizgiler
One big team
Bir büyük takım
With little europe
Küçük avrupa ile
In between
Arasında


U. s. s. a.
Usa
U. s. s. a.
Usa
U. s. s.
U.
What you want is what you get now
Ne istiyorsun şimdi aldığın şey
U. s. s. a.
Usa
U. s. s. a.
Usa
U. s. s.
U.
Rearrange the alphabet
Alfabeyi yeniden düzenle


One million a. d.
Bir milyon reklam


We get on happily
Mutlu bir şekilde devam ediyoruz
Rocky’s dead
Rocky öldü
That’s a real tragedy
Bu gerçek bir trajedi
Synthesizers made us slaves
Synthesizer bize köle yaptı
So we smashed them up
Onları parçaladık
To decorate our caves
Mağaralarımızı süslemek için


Look out ‘cos armageddon’s gonna rock you
Dikkat et çünkü armageddon seni sallayacak
He got plans for you and me
Senin ve benim için planları var.
Look out for armageddon on the goodship
Kumarhanede armageddon’a dikkat et
Faith, hope, and anarchy
İman, umut ve anarşi


One million a. d.
Bir milyon reklam
We don’t dig history
Tarihlemeyiz
We killed the gonk
Gonk’ı öldürdük
To avenge rocky
İntikam almak
We’ve archive footage
Video arşivini arşivledik
How it all began
Hepsi nasıl başladı
The film was called
Film çağrıldı
How the west was won
Batı nasıl kazanıldı
Move over
Üzerine git

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/ussa.html