Adam Ant - The Magnificent Five

Long ago in London town
Uzun zaman önce Londra kasabasında
a man called Ant sat deeply sighing
Karınca denilen bir adam derinden iç çekti
he was wondering
merak ediyordu
which side of the fence he was on
o çitin hangi tarafındaydı
prick up your ears…
kulaklarını dikmek …


time went by and soon
zaman geçti ve yakında
the one was five young hombres
biri beş genç hombres oldu
burning fire
yanan ateş
they were in no doubt
şüphesiz onlar
which side of the fence they were on
Çimlerin hangi tarafında olduklarını
prick up your ears (mag-nificent five)…
kulaklarını dikmek (mag-nificent beş) …


he who writes in blood
kanda yazan
doesn’t want to be read
okumak istemiyor
he must be learned by heart
kalple öğrenilmeli
he’s got to be learned by heart
o kalple öğrenilmek zorunda


they believed in sex and looking good
Seks yapmaya ve iyi görünmeye inanıyorlardı.
with their own brand of music
kendi müzik markasıyla
they weren’t pandering
onlar pandering değildi
so which side of the fence
çitin hangi tarafında
are you on?
var mısın

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/themagnificentfive.html