Adam Ant - The Idea

I went to the zoo
ben hayvanat bahçesine gittim
To look at the animals
Hayvanlara bakmak için
The first thing I saw
İlk gördüğüm şey
Was a wall full of handicapped
Engelli bir duvar doluydu


Some wearing green hats
Bazıları yeşil şapka giyiyor
And all sucking chocky bars
Ve tüm emme çubukları
So I went and looked at
Ben de gittim ve baktım
The three horned chameleon
Üç boynuzlu bukalemun


The idea
Fikir


He walked up and down
Yukarı ve aşağı yürüdü
Just trying to get close to me
Sadece bana yakınlaşmaya çalışıyorum
A split little hand
Bölünmüş küçük el
Scratching at the glass
Cam çizilmemesi


I looked at the snakes
Yılanlara baktım
And I looked at the crocodiles
Ve timsahlara baktım.
You’d better show me the man
Bana adamı göstersen iyi olur
Who made all of this
Bütün bunları kim yaptı?


The idea
Fikir


The idea
Fikir


I could be religious if …
Dini olabilirdim eğer …
You didn’t have to kneel down
Diz çökmek zorunda değildin
I could be religious if …
Dini olabilirdim eğer …
A god would say “hello”
Bir tanrı “merhaba” derdi


I could be religious if …
Dini olabilirdim eğer …
An angel touched my shoulder
Bir meleğim omzuma dokundu
I could be religious if …
Dini olabilirdim eğer …
They set the hymns to disco
İfadeleri diskoya ayarladılar
(Like this)
(Bunun gibi)


Holy holy holy
Kutsal kutsal kutsal
Lord god almighty
Yüce tanrıya yüce
God in three persons
Tanrı üç kişide
Beloved trinity
Sevgili trinity


Holy holy holy
Kutsal kutsal kutsal
All the saints adore thee
Bütün azizler sana tapıyorlar
Christ in three persons
Üç kişilik İsa
Beloved trinity
Sevgili trinity


The idea
Fikir

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/theidea.html