Adam Ant - Tabletalk

Don’t like your stare
Bakışlarını sevmiyorum
Don’t like the arm in the air
Koldaki havayı sevmiyorum
Your style is so brash
Tarzın çok küstah
And that silly moustache
Ve o aptal bıyık
But it was
Ama oldu
Tabletalk
Tabletalk


Evil I see
Kötü görüyorum
Sends bad vibrations through me
Bana kötü titreşimler gönderir
And oh what a square
Ve ne bir kare
With your diagonal hair
Senin diyagonal saç
But it was
Ama oldu
Tabletalk
Tabletalk


Oh I said to Geli
Ben geli’ye dedim
“How do you do
“Nasılsınız
Tabletalk?”
Tabletalk?”
Oh I said to Geli
Ben geli’ye dedim
“How do you do
“Nasılsınız
Tabletalk?”
Tabletalk?”


And this is what she said;
Ve bu onun söylediği şeydi;
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”


The love of his life
Hayatının aşkı
Too close to become a wife
Karısı olmak için çok yakın
And the death of this girl
Ve bu kızın ölümü
Came close to saving the world
Dünyayı kurtarmaya yakın geldi
From his
Ondan
Tabletalk
Tabletalk


Oh I said to Geli
Ben geli’ye dedim
“How do you do
“Nasılsınız
Tabletalk?”
Tabletalk?”
Oh I said to Geli
Ben geli’ye dedim
“‘How do you do
“‘Nasılsınız
Tabletalk?”
Tabletalk?”


And this is what she said;
Ve bu onun söylediği şeydi;
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”
“Love love love love yeah…”
“Aşk aşkı seviyorum, evet …”

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/tabletalk.html