Adam Ant - Stand And Deliver

[Spoken:] Stand and deliver!
[Konuştun:] Dur ve teslim et!


I’m the dandy highwayman
Ben sevgili otoyolcuyum
Whom you’re too scared to mention
Kimden bahsetmekten çok korkuyorsun?
I spend my cash
Paramı harcıyorum
On looking flash
Flaş bakmak
And grabbing your attention
Ve dikkatini çekiyorum
The devil take your stereo
Şeytan senin stereo sesini al
And your record collection
Ve kayıt koleksiyonun
The way you look, you’ll qualify
Gördüğünüz gibi, hak kazanacaksınız
For next year’s old age pension!
Gelecek yılın yaşlılık aylığı için!


Stand and deliver
Ya paranı ya canını
Your money or your life
Ya paran ya hayatın
Hoh!
Hoh!


Try to use a mirror
Ayna kullanmayı deneyin
Not a bullet or a knife
Bir mermi ya da bıçak değil
Hoh!
Hoh!


I’m the dandy highwayman
Ben sevgili otoyolcuyum
So sick of easy fashion
Kolay modadan çok hasta
The clumsy boots, peekaboo roots
Sakar botlar, peekaboo kökleri
That people think so dashing
Bu insanlar çok düşünür
So what’s the point of robbery
Peki soygunun amacı nedir
When nothing is worth taking?
Hiçbir şey almaya değmez mi?
It’s kind of tough to tell a scruff
Bir scruff söylemek zor
The big mistake he’s making
Yaptığı büyük hata


Stand and deliver
Ya paranı ya canını
Your money or your life
Ya paran ya hayatın
Hoh!
Hoh!


Try to use a mirror
Ayna kullanmayı deneyin
Not a bullet or a knife
Bir mermi ya da bıçak değil
Hoh!
Hoh!


And even though you fool your soul
Ve ruhunu kandırmana rağmen
Your conscience will be mine
Vicdanınız benim olacak
All mine
Hepsi benim


We’re the dandy highwaymen
Bizler dandy otobanlarıyız.
So tired of excuses
Bahanelerden bıktım
Of deep meaning philosophies
Derin anlam felsefelerinin
Where only showbiz loses
Sadece showbiz nerede kaybeder?
We’re the dandy highwaymen
Bizler dandy otobanlarıyız.
And here’s our invitation
İşte bizim davetiyemiz
Throw your safety overboard
Güvenliğinizi denize atın
And join our insect nation!
Ve böcek ulusumuza katılın!


Stand and deliver
Ya paranı ya canını
Your money or your life
Ya paran ya hayatın
Hoh!
Hoh!


Try to use a mirror
Ayna kullanmayı deneyin
Not a bullet or a knife
Bir mermi ya da bıçak değil
Hoh!
Hoh!


Even though you fool your soul
Ruhunu kandırmana rağmen
Your conscience will be mine
Vicdanınız benim olacak
All mine
Hepsi benim


Qua qua
Qua qua
Da diddly qua qua
Da diddly qua qua
Da diddly qua qua
Da diddly qua qua
Da diddly qua qua
Da diddly qua qua


Stand and deliver!
Ya paranı ya canını!
Stand and deliver!
Ya paranı ya canını!
Stand and deliver!
Ya paranı ya canını!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/standanddeliver.html