Adam Ant - Razor Keen

Well it’s a dopey mopey
Peki bu bir dopey mopey
Doop-de-boop civilian time
Doop-de-boop sivil zaman
It’s all mine
Hepsi benim
And it’s a dopey mopey
Ve bu bir dopey mopey
Doop-de-boop civilian time
Doop-de-boop sivil zaman
It’s all mine
Hepsi benim
Crinkum crankum
Crinkum crankum
Turn them up and spank thems fine
Onları aç ve onları iyi şaplak at
Razor keen and good again
Jilet keskin ve tekrar iyi
Schemes, if you know what I mean
Şemaları, ne demek istediğimi biliyorsan
Things are looking good again
İşler tekrar iyi görünüyor
Razor keen good again
Razor yine iyiydi.
Gonna take a hatchet to ’em
Onlara bir balta almalıyım.
Hack my way in.
Yolumu kes.
Centre and stop, pan right and stop
Merkez ve dur, sağa dön ve dur
Centre and stop, pull back and stop
Merkez ve dur, geri çek ve dur
A new murder squad
Yeni bir cinayet takımı
Off kick murder squad
Tekme cinayet takımı
Kick kick murder squad
Tekme cinayet takımı
Hack my way in.
Yolumu kes.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/razorkeen.html