Adam Ant - P.O.E.

Damn your eyes Mr. Khruschev
Gözlerini Lanet Bay Khruschev
Don’t go dropping bombs on here
Buraya bomba atmaya gitme.
‘Cause if you start dropping bombs over here
Çünkü eğer buraya bomba atmaya başlarsan
We’re gonna have to drop some bombs over there
Oraya bomba atmamız gerekecek.


Heard a lot of small talk
Çok küçük bir konuşma duydum
All about your doing
Yaptığın her şey hakkında
But we will be the last boys
Ama biz son erkek olacağız
Left standing in the ruins
Kalıntıları sol ayakta
Yes siree
Evet siree
Good-by-ee
İyi-by-ee
To the twentieth century
Yirminci yüzyıla
Yipee-ya yipee-ya
Yipee-ya yipee-ya


Clamping on a Stetson
Stetson Üzerinde Sıkıştırma
Activate the “go” code
“Git” kodunu etkinleştir
Get me a citation
Bana bir alıntı alın
When I drop my little load
Küçük yükümü düşürdüğümde
Yes siree
Evet siree
Good-by-ee
İyi-by-ee
To the twentieth century
Yirminci yüzyıla
Yipee-ya yipee-ya
Yipee-ya yipee-ya


Pleasures of survival
Hayatta kalma zevki
Ain’t so tough
Çok zor değil
Have a real good time in Vegas
Vegas’ta iyi bir zaman geçirin
With all that stuff
Bütün bu şeylerle
Yes siree
Evet siree
Good-by-ee
İyi-by-ee
To the twentieth century
Yirminci yüzyıla
Yipee-ya yipee-ya
Yipee-ya yipee-ya

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/poe.html