Adam Ant - Night They Vietcong

And another thing
Bir şey daha
And another thing thing
Ve başka bir şey


Behave like a second coming
Gelecek gibi davran.
Make it in this world or die trying
Bu dünyada yap ya da denemekten öl


Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong
Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong


Kiss me quickly who’ll oblige
Kimi çabuk öp, kimi zorlayacağım
Come along now don’t be shy
Gel de utanma
I thought a man would have to die to get to heaven
Cennete ulaşmak için bir adamın ölmesi gerektiğini düşündüm.


Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong
Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong


I walk with kings, paws and claws
Krallarla, pençelerle ve pençelerle yürüyorum
Heads stacked at Madame Tussaud’s
Madam Tussaud’un başlarına yığılmış
Thought a man would have to die to get to heaven
Cennete ulaşmak için bir adamın ölmesi gerekeceğini düşündüm.


And another thing
Bir şey daha
And another thing thing
Ve başka bir şey


Behave like a second coming
Gelecek gibi davran.
Make it in this world or die trying
Bu dünyada yap ya da denemekten öl


Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong
Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong


They are sharp, hear what I say
Keskinler, söylediğimi duy
They smell blood a mile away
Kanlarını bir mil uzakta kokuyorlar.
I thought a man would have to die to get to heaven
Cennete ulaşmak için bir adamın ölmesi gerektiğini düşündüm.


Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong
Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong


A destroyer, wunderkind
Bir destroyer
In truth the brides all flood to him
Aslında gelinlerin hepsi ona akıyor
I thought a man would have to die to get to heaven
Cennete ulaşmak için bir adamın ölmesi gerektiğini düşündüm.


And another thing
Bir şey daha
And another thing thing
Ve başka bir şey


Behave like a second coming
Gelecek gibi davran.
Make it in this world or die trying
Bu dünyada yap ya da denemekten öl


Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong
Be the hero of the hour or the minute or this song
Saatin ya da dakikanın kahramanı ya da bu şarkı ol.
In the daytime they’re your friend but at night they Vietcong
Gündüz onlar senin arkadaşın ama geceleri Vietcong

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/nighttheyvietcong.html