Adam Ant - Never Trust A Man (With Egg On His Face)

A man and a woman walking down the street
Sokakta yürüyen bir kadın ve bir erkek
With a son and a daughter it was oh so sweet
Bir oğlu ve bir kızı ile o kadar tatlıydı
When Mummy turned to Daddy and she said:
Ne zaman annem babama döndü ve dedi ki:
“My dear, write out your will because the end is near”
“Canım, isteğini yaz çünkü sonun yaklaşıyor”


Then she pulled out the gun, I saw the sparks
Sonra silahı çıkardı, kıvılcımı gördüm.
Messed up the suit that he’d bought from Marks
Marks’dan aldıkları kıyafeti uyandırdı
Because
Çünkü


She’d heard the voices from outer space
Uzaydan gelen sesleri duydu
She’d heard the voices from outer space
Uzaydan gelen sesleri duydu
She’d heard the voices from outer space
Uzaydan gelen sesleri duydu
Saying, “Never trust a man with egg on his face”
“Yüzünde yumurta olan bir adama asla güvenme” demesi


Three months later, Mrs B. stands
Üç ay sonra, Bayan B.
A smile on her face, blood on her hands
Yüzünde bir gülümseme, elleri kanında
The kiddies got scared and ran home to bed
Çocuklar korkmuş ve yatağa koştular.
The headlines in the papers said that
Gazetelerde başlıklar şöyle dedi:


She was the victim of an awful plan
O korkunç bir planın kurbanıydı.
Announced through the mouthpiece of a little green man
Biraz yeşil adamın ağzından duyulur.
She’d heard the voices from outer space
Uzaydan gelen sesleri duydu
Saying, “Never trust a man with egg on his face”
“Yüzünde yumurta olan bir adama asla güvenme” demesi
“Never trust a man with egg on his face”
“Yüzünde yumurta olan bir adama asla güvenme”


La la
La la

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/nevertrustamanwitheggonhisface.html