Adam Ant - Mowhok

London town 1730
Londra şehri 1730
women drunk, children dirty
sarhoş kadınlar, çocuklar kirli
they’d seen the pictures from afar
resimleri uzaktan gördüler
down in Gin Lane
Gin Lane’de
over the bar
çubuğun üzerinde


yo ho ho – Mowhok!
yo ho ho – Mowhok!
yo ho
yo ho
yo ho ho – Mowhok!
yo ho ho – Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh
yo ho aee yo ho ho hoh


here we are in the eighties
işte seksenliyiz
Mohican, proud and fair
Mohikan, gururlu ve adil
goes to show that a fashion
bir moda olduğunu göstermeye gider
can survive
hayatta kalabilir


so beware!
bu yüzden sakının!


yo ho ho – Mowhok!
yo ho ho – Mowhok!
yo ho
yo ho
yo ho ho – Mowhok!
yo ho ho – Mowhok!
yo ho aee yo ho ho hoh
yo ho aee yo ho ho hoh


ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Dey hoh
Dey Hoh
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho
Mowhok!
Mowhok!
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho…
ha ha hilla hey hallah hollo lo ho …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/mowhok.html