Adam Ant - Mohair Lockeroom Pin-Up Boys

Big C, big H, mash Mary, name it
Büyük C, büyük H, mash Mary, isim ver
What a ride, what a ride
Ne bir yolculuk, ne yolculuk
You got me dizzy with that bull whip
Bu boğa kamçıyla başım dönüyor
We clutched each other the walls closed in
Kapalı duvarları birbirine kapattık
Don’t bust my chops like Gungadin
Gungadin gibi pirzemleri kırma


We’re coming home now diggety dig
Eve geliyoruz şimdi kazıyoruz
The old zippo bang is what it is
Eski zippo patlama ne olduğunu
We got flip-flop rubber, gung-ho toys
Flip-flop kauçuk, gung-ho oyuncaklarımız var.
The Mohair locker room pinup boys
Tiftik soyunma odası pinup çocuklar


Five years old, he loves the screen
Beş yaşında, ekranı çok seviyor
Kissing with tongues and margarine
Dil ve margarin ile öpmek


Fast and loose in just one thing
Tek bir şeyde hızlı ve gevşek
Fast and loose in everything
Her şeyde hızlı ve gevşek
They sit around and laugh all day
Bütün gün oturup etrafa gülüyorlar.
Make paree and draw their pay
Paree yapın ve ödemelerini yapın


Pool’s not in but the patio’s dry
Havuz yok ama veranda kuru
A shameful waste, we don’t know why
Utanç verici bir atık, neden olduğunu bilmiyoruz


I can lift weights, what the hell
Ben ağırlık kaldırabilirim, ne cehennem
My little girl just thinks I’m swell
Küçük kızım sadece şişirdiğimi düşünüyor.
No back-slapping daddy-o
Geri tepmeyi seven baba-o
Ran the caddy up to 9-0
Caddy’yi 9-0’a kadar çalıştırdı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/mohairlockeroompinupboys.html