Adam Ant - Manners & Physique

Pick your honey up never let her go
Balını al, asla gitmesine izin verme
Say you want an answer the answer isn’t no
Cevap istemediğini söyle cevap hayır değil
Do it any style right across the floor
Katın karşısında herhangi bir stil yapın
And when you feel exhausted
Ve yorgun hissettiğiniz zaman
Then you know it’s time for more
O zaman daha fazla zamanın geldiğini biliyorsun.
I love it when you tease
Kızdırdığında onu seviyorum
And better when you pose
Ve poz verirken daha iyi
But I can’t kiss a lipstick
Ama rujunu öpemem
Or date a pile of clothes
Ya da bir elbise yığını
You really got a bod
Gerçekten bir bod var
I saw it so I know
Ben gördüm o yüzden biliyorum
So why the sweats and baggy clothes
Öyleyse neden ter ve bol giysiler
Like you don’t have to show
Göstermek zorunda değilsin
Rebob the Bebop doin’ it doggie style
Bebop’u köpek stili olarak yeniden başlat.
I wanna see you sweat that would be unique
Seni görmek istiyorum, bu eşsiz olurdu
‘Cos all that really matters is your
Çünkü tüm bunlar gerçekten önemli.
Manners and physique yeah
Davranışlar ve fizik evet
Manners and physique
Davranışlar ve fizik
Manners and physique
Davranışlar ve fizik
I wanna see you sweat
Seni görmek istiyorum ter
That would be unique
Bu eşsiz olurdu
‘Cos all that really matters is your
Çünkü tüm bunlar gerçekten önemli.
Manners and physique
Davranışlar ve fizik
Pick your honey up never let her go
Balını al, asla gitmesine izin verme
Say you want an answer the answer isn’t no
Cevap istemediğini söyle cevap hayır değil
When you gonna stop
Ne zaman duracaksın
Crawling on your back
Sırtında sürünerek
Treating daily workout
Günlük antrenman tedavisi
Like an aphrodisiac
Afrodizyak gibi
Now you quit the drugs
Şimdi uyuşturucudan çıktın
And the messing around
Ve karışıklık
But you be very careful
Ama çok dikkatli ol
That you don’t get musclebound
Kaslarını almazsın
You’ve tuned up everything
Her şeyi ayarladın
Tighter than a drum
Bir davuldan daha sıkı
So tell me what’s the point
Yani bana ne olduğunu söyle
If you don’t share it with someone
Biriyle paylaşmıyorsanız

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/mannersphysique.html