Adam Ant - Making History

The murder happy characters have such fun
Cinayet mutlu karakterler çok eğlenceli
They murder happy characters one by one
Mutlu karakterleri tek tek öldürüyorlar
You want a second chance
İkinci bir şans istiyorsun
Out you don’t get one
Dışarı çıkmıyorsun


And the good guys hate the bad guys
Ve iyi adamlar kötü adamlardan nefret eder
And the bad guys hate the good guys
Kötü adamlar iyi adamlardan nefret eder
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz


The murder happy characters like to creep
Cinayet mutlu karakterler sürünmeyi sever
They murder little children while they sleep
Uyurken küçük çocukları öldürüyorlar
They leave you on the floor in a big red heap
Seni büyük kırmızı bir yığında yere bırakıyorlar.


And the good guys hate the bad guys
Ve iyi adamlar kötü adamlardan nefret eder
And the bad guys hate the good guys
Kötü adamlar iyi adamlardan nefret eder
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz


The murder happy characters say they know
Cinayet mutlu karakterler bildiğini söylüyor
How to keep the crime rate way down low
Suç oranı nasıl düşük tutulur?
“Just nip it in the bud so it can’t grow”
“Sadece tomurcuk içinde kıstır, böylece büyüyemez”


And the bad guys hate the good guys
Kötü adamlar iyi adamlardan nefret eder
And the good guys hate the bad guys
Ve iyi adamlar kötü adamlardan nefret eder
And we call this making history
Ve biz buna tarih yazıyoruz

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/makinghistory.html