Adam Ant - Horse You Rode In On

A young lady once decided
Bir zamanlar genç bir bayan
That she was sick of stupid boys
O aptal erkeklerden bıktı.
So she threw quite a dancing party
Yani oldukça dans eden bir parti attı.
Plenty of juice and lots of noise
Bolca meyve suyu ve çok fazla gürültü


When a young man asked her a question
Genç bir adam ona bir soru sorduğunda
In her bed what she had on?
Yatağında ne vardı?
When she replied “a pair of head phones”
“Bir çift kafa telefonu” yanıtladığında
You know the dear young boy was gone
Sevgili genç çocuğun gitmiş olduğunu biliyorsun.


Mister what did you say your name was
Bayım, adın ne demiştin?
For I would hate to get it wrong
Çünkü yanlış anlamayacaktım
If you don’t like it leave our party
Hoşlanmıyorsan partimizi terk et.
And the horse you rode in on
Ve atladığın at


After a while this girl was cornered
Bir süre sonra bu kız köşeye sıkışmıştı.
And a big man scared her to death
Ve büyük bir adam onu ​​ölümüne korkuttu
Wanted to know what she held on to
Ne için tuttuğunu bilmek istedi
In her bed, she smiled and said: “her breath”
Yatağında gülümsedi ve dedi ki: “nefesi”


As the boys got a little louder
Çocuklar biraz daha yüksek sesle
Tried to see how far they could go
Ne kadar ileri gidebileceklerini görmeye çalıştılar
Asked her what she liked to have on in bed
Yatakta ne sevdiğini sordu
She said “the radio”
“Radyo” dedi


Mister what did you say your name was
Bayım, adın ne demiştin?
For I would hate to get it wrong
Çünkü yanlış anlamayacaktım
If you don’t like it leave our party
Hoşlanmıyorsan partimizi terk et.
And the horse you rode in on
Ve atladığın at


Mister what did you say your name was
Bayım, adın ne demiştin?
For I would hate to get it wrong
Çünkü yanlış anlamayacaktım
If you don’t like it leave our party
Hoşlanmıyorsan partimizi terk et.
And the horse you rode in on
Ve atladığın at

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/horseyourodeinon.html