Adam Ant - Hell’s Eight Acres

Happy as a punk in boystown
Boystown’da bir punk olarak mutlu
No more talk about doing
Daha fazla konuşmak yok
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor
You’re in need of protection
Korunmaya ihtiyacın var
Not from me but from yourself
Benden değil kendinden
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor
Big brother won’t like it
Big brother bundan hoşlanmayacak
‘Cos you’re one of life’s takers
Çünkü sen hayatın birinden ayrılanlardansın
Go tell the Spartans
Git Spartalılara söyle
We’re on Hell’s eight acres.
Cehennemin sekiz dönüm noktasındayız.
Walked with kings you know, self law
Bildiğiniz krallar ile yürüdüm, öz hukuk
Pencil skirts and that gear
Kalem etek ve bu dişli
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor
Crouched and trembling with hate
Çömelmiş ve nefretle titremek
Mixes both and dies both ways
Her ikisini karıştırır ve her iki şekilde de ölür
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor
Just a little boy in a man’s world
Bir adamın dünyasında küçük bir çocuk
Dying on his feet you see
Gördüğünüz ayakları üzerinde ölmek
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor
Busy fighting the inch war
İnç savaşıyla meşgul mücadele
Paws and claws and black velvet
Paws ve pençeleri ve siyah kadife
Going round the twist with heartbreak
Kalp kırıklığı ile büküm yuvarlak gidiyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/hellseightacres.html