Adam Ant - Five Guns West

Ladies can be captains and ladies can be chiefs
Bayanlar kaptan olabilir ve bayanlar şef olabilir
just like glorious Amazons, Ann Bonny, Mary Read
tıpkı muhteşem Amazonlar gibi, Ann Bonny, Mary Read
ladies can be captains and ladies can be chiefs
bayanlar kaptan olabilir ve bayanlar şef olabilir
this stuff I’m talking buddy-bob
Bu şey ben dostum-bob konuşuyorum
don’t give me any grief
bana üzülme


5 Guns West
5 Silah Batı


I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna take a whirl with a big tough girl
büyük sert bir kız ile bir girdap alacak
I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna spend my life with a big tough wife
hayatımı büyük, zor bir eşle geçireceğim


a woman’s wrath hath no man, and this all men must fear
Bir kadının gazabı hiç erkek değildir ve bu tüm erkekler korkudan
these were ladies from hell, carving crimson careers
bunlar cehennemden gelen bayanlardı, kıpkırmızı kariyerleri oyuyordu
ladies can be captains and ladies can be chiefs
bayanlar kaptan olabilir ve bayanlar şef olabilir
this stuff I’m talking buddy-bob
Bu şey ben dostum-bob konuşuyorum
don’t give me any grief
bana üzülme


5 Guns West
5 Silah Batı


I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna spend my day in a big tough way
günümü çok zor bir şekilde geçireceğim
I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna take a whirl with a big tough girl
büyük sert bir kız ile bir girdap alacak


5 Guns West
5 Silah Batı


I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna spend my life with a big tough wife
hayatımı büyük, zor bir eşle geçireceğim
I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna take a whirl with a big tough girl
büyük sert bir kız ile bir girdap alacak
I’m a big tough man and my name is Stan
Ben çok sert bir adamım ve adım Stan.
gonna take a ride with my big tough bride
büyük zorlu gelinimle gezmeye gideceğim
I’m a big tough man with a big tough plan
Ben zorlu bir planı olan büyük bir adamım
gonna spend my day in a big tough way
günümü çok zor bir şekilde geçireceğim

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/fivegunswest.html