Adam Ant - Digital Tenderness

Why does this feeling of togetherness
Neden bu beraberlik hissi
Always scare me away?
Beni daima korkutuyor musun?
Why do the feelings that I have for you
Neden senin için sahip olduğum hisler
Have to become a word?
Bir kelime olmak zorunda mıyım?


Don’t say you “love” me -oh no
Beni “sevme” deme -oh hayır
Don’t ask that from me -no no no
Bunu benden yapma-hayır hayır hayır


That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
Is just a digital tenderness
Sadece dijital bir hassasiyet
Tenderness
hassaslık


Here is the start for so many broken people
İşte bu kadar çok kırık insanın başlangıcı
All with a hard luck story and a sad sad tale
Hepsi zor şans hikayesi ve hüzünlü bir masal


Don’t say you love me -oh no
Beni sevdiğini söyleme -oh hayır
Don’t ask that from me -no no no
Bunu benden yapma-hayır hayır hayır


That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
That alphabet you call love
Aşk dediğin o alfabe
Is just a digital tenderness
Sadece dijital bir hassasiyet
Tenderness
hassaslık


Sometimes
Ara sıra
I need to be by myself
Kendim olmalıyım
I need to be by your side
Senin yanında olmalıyım
I need…
İhtiyacım var…
Sometimes
Ara sıra
I need the company of art
Sanat şirketine ihtiyacım var
I need the company of friends
Arkadaşlık şirketine ihtiyacım var
I need you
sana ihtiyacım var


And my heart is stronger
Ve kalbim daha güçlü
Than a four-letter-long word
Dört harf uzunluğunda bir kelime


Searching the eyes of so many lonely people
Çok yalnız insanların gözlerini aramak
Whose cowardice proved much too strong for vice
Kimin korkaklığı yardım için çok güçlü olduğunu kanıtladı


Don’t say you “love” me -oh no
Beni “sevme” deme -oh hayır
Don’t ask that from me -no no no
Bunu benden yapma-hayır hayır hayır


That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.
That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.
That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.
That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.
That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.
That alphabet you call “love”
“Aşk” dediğin o alfabe.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/digitaltenderness.html