Adam Ant - Crackpot History And Te Right To Lie

People come people go, how long I’ll stay I just don’t know
İnsanlar gelir insanlar, ne kadar kalacağım sadece bilmiyorum
When showbiz is a dirty word, I hope my time will come
Showbiz kirli bir kelime olduğunda, umarım benim zamanım gelecek
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
People love people hate, for my downfall they just can’t wait
İnsanlar insanları sevmekten nefret ederler, benim çöküşüm için bekleyemezler
When showbiz is a dirty word, I hope my time will come
Showbiz kirli bir kelime olduğunda, umarım benim zamanım gelecek
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
I wish that everyone could see a show by Liza Minnelli
Herkesin Liza Minnelli tarafından bir gösteri görmesini diliyorum
Such a marvellous lady with talent by the ton
Tonda yetenekli böyle harika bir kadın
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
People lie people hurt, like to read their Sunday dirt
İnsanlar, Pazar kirlerini okumak gibi insanların canını yakar
So every Jeckyll needs a Hyde to blame the business on
Yani her Jeckyll’in işini suçlamak için bir Hyde’a ihtiyacı var.
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
Every rebel that I’ve met say they’re going to die and yet
Tanıştığım her isyancı öleceklerini söylüyorlar.
I see them now and they ain’t dead yet, and pushing forty one
Onları şimdi görüyorum ve henüz ölmediler ve kırk birini itiyorlar.
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
Pumping is a splendid gift, I hope you will catch my drift
Pompalama muhteşem bir hediye, umarım benim sürüklenmeyi yakalarsın
Some like pumping in the lift, just like the Scottish Tongs
Bazıları İskoç Tongs gibi asansörde pompalamayı seviyor
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı
There is nothing like the sound of a nicely laundered pound
Güzelce yıkanan bir poundun sesi gibi bir şey yok
Trying to collect around forty million
Yaklaşık kırk milyon toplamaya çalışıyor
Crackpot history and the right to lie
Crackpot geçmişi ve yalan söyleme hakkı

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/crackpothistoryandterighttolie.html