Adam Ant - Cool Zombie

For a time he lived in Tennessee
Tennessee’de yaşadığı bir süre için
A brilliant hillbilly
Parlak bir tepe
A cool zombie
Havalı zombi
The People there were real friendly
Oradaki insanlar gerçek dost canlısıydı.
Flat top cats and dungarees
Düz üst kediler ve gübre
A cool zombie
Havalı zombi
The town of Dayton suited me
Dayton kasabası bana uygun
54 Pickup, eggs over easy
54 Pikap, yumurtalar kolay
Zombie
Zombi


Took him a trip to London town
Londra kasabasına bir gezi yaptı
Goldfish eyes and a permanent frown
Japon balığı gözleri ve kalıcı kaşlarını
A cool zombie
Havalı zombi
We haven’t seen ya in a while
Bir süredir göremiyoruz.
Would give you anything but a smile
Sana bir şey verirdim ama bir gülümseme
A cool zombie
Havalı zombi
The pink’s shilling
Pembenin şilini
And the body was willing
Ve vücut istekliydi
But not playing with a full deck
Ama tam bir güverte ile oynama değil


The dead man eyes a giveaway
Ölü adam bir hediye veriyor
His baby blues a thousand miles away
Onun bebeği bin mil uzakta
A cool zombie
Havalı zombi


(Come closer)
(Yaklaş)
Dead man with a famous head
Ünlü bir kafa ile ölü adam
(Come closer)
(Yaklaş)
Earning him a crust of bread
Ona ekmek kabuğu kazandırıyor
(Come closer)
(Yaklaş)
I’ll sign my book of the dead
Ölüm kitabımı imzalayacağım
(Come closer)
(Yaklaş)
I might even sign your leg
Bacağını bile imzalayabilirim
(Come closer)
(Yaklaş)
Here’s my best side baby
İşte en iyi yanı bebeğim
(Come closer)
(Yaklaş)
Ten words in my vocabulary
Kelime bilgimde on kelime


I bought an A-framed house to suit me
Bana uygun bir A çerçeveli ev aldım
On top of the Vale in Tennessee
Tennessee’deki Vale’nin tepesinde
The place that made world history
Dünya tarihini yapan yer
The Monkey Trial of 23
23 Maymun Deneme
Cool zombie
Serin zombi


The kind of place a lost soul could hide
Kayıp bir ruhun saklanabileceği bir yer
Hadn’t changed since Bonnie and Clyde
Bonnie ve Clyde’den beri değişmemişti.
This goes out to Ronnie B
Bu Ronnie B’ye gider.
The sailor man on his Harley
Onun Harley adama adam
Showed me how good life could be
Bana nasıl iyi bir hayat olabileceğini gösterdi.
A real-life tour of God’s country
Tanrı’nın ülkesinin gerçek hayat turu
The good folk there were good to me
İyi halk benim için iyi oldu
They never ever twigged
Hiç dallanmadılar
I was a cool zombie
Ben harika bir zombi


Yeah!
Evet!

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/coolzombie.html