Adam Ant - Cartrouble (Parts 1 & 2)

[Cartrouble (Part I)]
[Cartrouble (Bölüm I)]


I’ve got a Pizzaland complexion
Pizzaland cildim var
Bright green sox
Parlak yeşil sox
I am the happy little face
Ben mutlu küçük yüzüm
On the charity box
Yardım kutusunda
But you don’t look in my direction
Ama sen benim yönüme bakmıyorsun
You always look away
Sen her zaman uzaklara bakarsın
You thank the Lord God above
Yukarıdaki Tanrıya şükür
You were not modelled my way
Yolumu modellemedin.


And then I woke up
Ve sonra uyandım
Right in the middle of a horrible dream
Korkunç bir hayalin ortasında
Yes I woke up
Evet uyandım
I dreamt I was a spastic, but my boots were clean
Hayal ettim, spastiktim ama botlarım temizdi


You are a solid instigator
Sen sağlam bir baş belasın
Of the human code
İnsan kodu
You held back the traffic
Trafiği geri tuttun
While I crossed the road
Yolu geçtim
But please don’t try to be a martyr
Ama lütfen bir şehit olmaya çalışma
The good samaritan play
İyi samaritan oyun
Because my silly cuban heels
Çünkü aptal Küba topuklularım
Will give your games away
Oyunlarınızı uzaklaştıracak


And then I woke up…
Ve sonra uyandım…
Right in the middle of a horrible dream
Korkunç bir hayalin ortasında
Yes I woke up
Evet uyandım
I dreamt I was a spastic, but my boots were clean
Hayal ettim, spastiktim ama botlarım temizdi
I woke up
uyandım
I woke up
uyandım


Pray for me [x4]
Benim için dua et [x4]


Then I woke up,
Sonra uyandım,
Right in the middle of a-
Tam ortasına doğru
I woke up
uyandım
I woke up
uyandım


[Cartrouble (Part II)]
[Cartrouble (Bölüm II)]


Have you ever had a ride in a light blue car?
Hiç açık mavi bir arabada gezdin mi?
Have you ever stopped to think who’s the slave and who’s the master? (powpowpow)
Kölenin kim olduğunu ve üstadın kim olduğunu düşünmeyi hiç bıraktın mı? (Powpowpow)
Have you ever had trouble with your automobile?
Otomobilinizle hiç sorun yaşadınız mı?
Have you ever had to push push push push?
Hiç basma itme itme zorlamak zorunda kaldınız mı?
Cartrouble
Araba sorunu


You might have seen them very busy at the weekend (oh oh)
Onları haftasonunda çok meşgul görmüş olabilirsiniz (oh oh)
Licking and polishing the beep-beeps into shape
Bip-bip sesini şekle yalamak ve parlatmak
And then it’s proudly up the M1 M2 M3
Ve sonra M1 M2 M3 ile gururlandı
And keep your feet off the upholstery Ronnie
Ayaklarını döşemelik Ronnie’den uzak tut.
Cartrouble oh yeah
Cartrouble oh evet


And remember this:
Ve bunu hatırla:
You don’t need anything after an ice cream
Dondurmadan sonra hiçbir şeye ihtiyacın yok


I used to sit at home silently and wonder
Evde sessizce oturup merak ediyorum.
Why all the preference is polishing the chrome
Neden tüm tercihler kromu parlatıyor?
While all the mothers and the sisters and their babies
Tüm anneler ve kız kardeşler ve onların bebekleri
Sit and rot at home
Otur ve evde çürümek
Cartrouble oh yeah
Cartrouble oh evet


And remember this: (on your way home)
Ve şunu unutma: (eve dönüş yolunda)
You don’t need anything after an ice cream
Dondurmadan sonra hiçbir şeye ihtiyacın yok


Car carcar trouble [x12]
Araba kar arabası sorunu [x12]

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/cartroubleparts12.html