Adam Ant - Can’t Set Rules About Love

I feel suspended in space
Uzayda asılı hissediyorum
In another time and place
Başka bir zaman ve yerde
To talk would burst the bubble
Konuşmak için balonu patlatacaktı
Just want to lie next to you
Sadece senin yanında uzanmak istiyorum
And appreciate the view
Ve manzarayı takdir et
And hope it lasts forever
Ve umut sonsuza kadar sürer
We do not have to play games
Oyun oynamak zorunda değiliz
Or listen to all the names
Veya tüm isimleri dinle
They have for Russian roulette
Rus ruleti için var
If it’s good enough for the Gemini Guys
Eğer İkizler Çocuklar için yeterliyse
Then it’s good enough for me
O zaman benim için yeterince iyi
You can’t set rules about love
Aşk hakkında kurallar koyamazsın
You can’t set rules about love
Aşk hakkında kurallar koyamazsın
So the I becomes we
Böylece ben oluruz
We make our own chemistry
Kendi kimyamızı yapıyoruz
To move is too much trouble
Taşımak için çok fazla sorun
I hope we won’t separate
Umarım ayrılmayacağız
Return to our normal state
Normal durumumuza geri dönün
As long as we’re together
Birlikte olduğumuz sürece
So if it’s yes or it’s no
Yani evet ya da hayır
Chime time says the radio
Chime zamanı radyoyu söylüyor
Why don’t you kiss me deadly
Neden beni ölümcül öpmüyorsun
If and when you slip away
Eğer kaçarsan
Just don’t let me hear you say
Sadece söylediğini duymama izin verme
Good morning and goodbye
Günaydın ve hoşçakalın
Revolution — the fourth and final part
Devrim – dördüncü ve son bölüm
Revolution — afterplay with my heart
Devrim – Kalbimden sonra

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/cantsetrulesaboutlove.html