Adam Ant - Anger, Inc.

Legend has it in forty seven
Efsane kırk yedi içinde var
Four thousand bikes met a force of seven
Dört bin bisiklet yedi bir güçle karşılaştı
Fourth of July was the time
4 Temmuz zamanıydı.
In a town called Hollister
Hollister adında bir kasabada
At the uphill climb
Yokuş yukarı tırmanışta


Poor Jack Kerouac
Zavallı Jack Kerouac
Riding with his paperback Camus
Onun kağıt kapaklı Camus ile sürme
In the pocket of his army fatigues
Ordusunun yorgunluklarının cebinde
It’s kind of hard to spend your time
Zamanını harcamak çok zor
Keeping cans of soup in line
Çorbanın kutularını tutmak
When you’ve been the waist gunner
Bel nişancı olduğunda
On a B.17 singing
B.17 şarkısında


Anger Incorporated
Öfke Dahil
Anger
Öfke
Anger Incorporated
Öfke Dahil
Anger
Öfke


Whoever you are
Her kimsen
They will scare
Korkacaklar
No friend of hoodlums anywhere
Hiçbir yerde kukuleta arkadaş yok
Like John Dillinger — number one
John Dillinger gibi – bir numara
Crime crazy filthiness all rolled into one
Suç çılgın pislik hepsi bir araya geldi


Born in the shadow of the Boozefighters
Boozefighters’ın gölgesinde doğmuş
In tiny bars and up all nighters
Minik barlarda ve tüm dövüşlerde
Terrorizing the local staff
Yerel personeli terörize etmek
Cool and crazy
Serin ve çılgın
Two wheeled Luftwaffe
İki tekerlekli Luftwaffe

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/angerinc.html