Adam Ant - Angel

Well come tell me your story
Hadi gel hikayeni anlat
I’ll tell you mine
Sana söyleyeceğim benim
Sunday morning Communion
Pazar sabahı
Standing in a line
Bir çizgi halinde ayakta
Feelling like a cannibal
Bir yamyam gibi hissetmek
Eating flesh and drinking blood
Et yeme ve kan içme
Disguised as wine
Şarap gibi gizlenmiş
I know some day we’re gonna see
Bir gün göreceğimizi biliyorum.
Wings spring out from you shoulders
Kanatları omuzlarından dışarı yayılır
What kind of being are you?
Sen nasıl bir varlıksın?
For there are moments upon moments
Çünkü anlarda anlar var
Upon moments
Anlar
When you hardly seem to walk the earth
Dünyayı gezdirmediğin zaman
And I realize I’ve spent my whole life searching
Hayatım boyunca arama yaptığımı fark ettim.
Searching for an angel
Bir melek aranıyor
For an angel, for an angel
Bir melek için bir melek için
So come tell me your story
Gel bana hikayeni anlat
I’ll tell you all
Hepinize anlatacağım
Looking at rococco statues
Rococco heykelleri bakıyorum
And paintings on the wall
Ve duvardaki resimler
Sitting up there high and mighty
Orada yüksek ve güçlü oturuyor
Was this Eden was this hell?
Bu Eden cehennem miydi?
I had to know
Bilmek zorundaydım
I know some day we’re gonna see
Bir gün göreceğimizi biliyorum.
Wings spring out from you shoulders
Kanatları omuzlarından dışarı yayılır
What kind of being are you?
Sen nasıl bir varlıksın?
For there are moments upon moments
Çünkü anlarda anlar var
Upon moments
Anlar
When you hardly seem to walk the earth
Dünyayı gezdirmediğin zaman
You’re an angel…
Sen bir meleksin…
I know some day we’re gonna see
Bir gün göreceğimizi biliyorum.
Wings spring out from you shoulders
Kanatları omuzlarından dışarı yayılır
What kind of being are you?
Sen nasıl bir varlıksın?
For there are moments upon moments
Çünkü anlarda anlar var
Upon moments
Anlar
When you hardly seem to walk the earth
Dünyayı gezdirmediğin zaman
And I realize I’ve spent my whole life searching
Hayatım boyunca arama yaptığımı fark ettim.
Searching for an angel
Bir melek aranıyor
For an angel
Bir melek için
And I realize I’ve spent my whole life searching
Hayatım boyunca arama yaptığımı fark ettim.
Searching for an angel
Bir melek aranıyor
For an angel, for an angel
Bir melek için bir melek için
For an angel, for an angel
Bir melek için bir melek için
For an angel…
Bir melek için…

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/angel.html