Adam Ant - And So You Shall

Life is like a pantomime
Hayat bir pandomim gibidir
Where boys and girls sing all the time
Erkeklerin ve kızların her zaman şarkı söyledikleri yer


I wish I wish that I could dance
Keşke dans edebilseydim
Like Michael Jackson NO chance
Michael Jackson gibi şansı yok


I wish I wish that I could make records so good
Keşke bu kadar iyi kayıtlar yapabilseydim
That people would
O insanlar
Buy two instead of one in case
Durumda iki yerine bir tane al
They damaged it and so replace
Hasarlar ve değiştirdiler


Oh, so you shall
Oh, öyle olsun
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen


Life is like a pantomime
Hayat bir pandomim gibidir
Where boys and girls sing all the time
Erkeklerin ve kızların her zaman şarkı söyledikleri yer


I wish I wish that I could dance
Keşke dans edebilseydim
Like Michael Jackson NO chance
Michael Jackson gibi şansı yok


Oh, so you shall
Oh, öyle olsun
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen


Look behind you! Where?
Arkana bak! Nerede?
There! Look behind you!
Orada! Arkana bak!
Where? There!
Nerede? Orada!
Look behind you! Where?
Arkana bak! Nerede?


Look behind you! Where?
Arkana bak! Nerede?
There! Look behind you!
Orada! Arkana bak!
Where?
Nerede?


I don’t care just what you say
Ne dediğin umurumda değil
Because you’re not my genie anyway
Çünkü sen benim genom değilsin


I wish I wish that I could make records so good
Keşke bu kadar iyi kayıtlar yapabilseydim
That people would
O insanlar
Buy two instead of one in case
Durumda iki yerine bir tane al
They damaged it and so replace
Hasarlar ve değiştirdiler


Oh, so you shall
Oh, öyle olsun
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen


The night was cold, the air so damp
Gece soğuktu, hava çok nemliydi
I stumbled on a dirty lamp
Kirli bir lambaya rastladım
I gave it a rub when upon my soul
Ruhumun üzerine püskürttüm.
“I’m the genie, hello”
“Ben genie merhaba”


Genie’s cool in large amounts
Genie büyük miktarlarda serin
He says he knew Basey before he could count
Saymadan önce Basey’i tanıdığını söyledi.
That’s my little joke he said and smiled
O benim küçük şakam dedi ve gülümsedi
I got my bubbles and this cat’s wild
Balonlarım ve bu kedim vahşi


Wouldn’t it be nice if all
Eğer iyi olmaz mıydı?
There were no journalists at all
Hiç gazeteci yoktu
“Good idea” I heard him say
“İyi fikir” dediğini duydum
“I bought my Beano anyway”
“Yine de Beano’yu aldım”


Oh, so you shall
Oh, öyle olsun
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen
So you shall
Yani sen


I wish I wish that I could smile
Keşke yapabilseydim keşke
Like a certain Terry Lee Miall
Bir Terry Lee Miall gibi
I wish I wish that I could smile
Keşke yapabilseydim keşke
Like a certain Terry Lee Miall
Bir Terry Lee Miall gibi


I wish I wish I wish I wish
Keşke keşke keşke diliyorum
That nice young girls didn’t smell of fish
O güzel genç kızlar balık kokmuyordu.
I wish I wish that I could smile
Keşke yapabilseydim keşke
Like a certain Terry Lee Miall
Bir Terry Lee Miall gibi
I wish I wish I wish I knew
Keşke keşke keşke bilsem keşke

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/andsoyoushall.html