Adam Ant - 1969 Again

Well hello matey
İyi merhaba matey
What have you done for me lately?
son günlerde benim için ne yaptın?
Yeah
Evet
Are you paying my rent?
Kirayı mı ödüyorsun?
Are you my best friend?
Benim en iyi arkadaşım mısın?
You cant beat our meat
Etimizi yenemezsin
So you better shut your pipehole
Yani boru deliğini kapatsan iyi olur
Mister, are you listening
Bayım, dinliyor musun?
To the bingy bingy bingy bingy bongy children?
Bingy bingy bingy bingy bongy çocuklara?
Do you feel good?
İyi hissediyor musun?
Do you feel the shame?
Utanç hissediyor musun?
Or is it 1969 Again?
Yoksa 1969 mı?
Oh how you make me
Nasılsın beni
Wish I was a baby
Bir bebek olsaydım
Yeah
Evet
When you’re playing Miss Swish
Ne zaman Miss Swish oynuyorsun
Knickers on we’re british
Knickers biz İngiliziz
You’re my agony nanny
Sen benim ızdıran dadısın
With you big towel protection
Seninle büyük havlu koruma
Mister, are you listening
Bayım, dinliyor musun?
To the bingy bingy bingy bingy bongy children?
Bingy bingy bingy bingy bongy çocuklara?
Do you feel good?
İyi hissediyor musun?
Do you feel the shame?
Utanç hissediyor musun?
Coz it’s 1969 Again
Coz, 1969.
God made the little fishes
Tanrı küçük balıklar yaptı
And god he made the seven seas
Ve tanrı yedi denizler yaptı
God makes us to pay for our sins
Tanrı günahlarımız için para ödememizi sağlar.
That’s why he gave us
Bu yüzden bize verdi.
The bingly bongly children
Blowing bongly çocuklar
1969 Again…
1969 Yine …
Mister, are you listening
Bayım, dinliyor musun?
To the bingy bingy bingy bingy bongy children?
Bingy bingy bingy bingy bongy çocuklara?
Do you feel good?
İyi hissediyor musun?
Do you feel the shame?
Utanç hissediyor musun?
Coz it’s 1969 Again
Coz, 1969.
1969 Again…
1969 Yine …

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamant/1969again.html