Academy Is..., The - Tokyo Bay

I’m not impressed, the slightest bit,
Etkilenmedim, en ufak bir şey,
by anything that you said.
söylediğin bir şeyle.
Rinse and repeat your opinion of me,
Dur ve benimle ilgili fikrini tekrarla,
and all of my off-beat friends.
ve tüm kapalı arkadaşım.
While we’ll be making plans,
Biz planları yaparken
you’ll be too cool to clash between these lines.
Bu çizgiler arasında çatışmak için çok havalı olacaksın.


September nights, we’ve come so far
Eylül gecesi, biz şimdiye kadar geldik
from broken homes and battle scars.
kırık evlerden ve savaş izlerinden.
Tomorrow drops, we’ll still remain.
Yarın düşüyor, hala kalacağız.
What if I saw you now?
Ya seni şimdi görürsem?
I doubt you’ll ever change.
Hiç değişeceğinden şüpheliyim.


I’m not distressed, the slightest bit,
Sıkıntı yok, en ufak bir şey,
If you think that you’ve got me pegged.
Beni yakaladığını düşünüyorsan.
You sit, unwrung, like a tired sponge,
Oturup, yorulmamış bir sünger gibi,
soaking up all the piss.
Tüm işemeni emmek.
You’ll never take a stance,
Asla durmayacaksın,
’cause you’re too cool to clash beneath these lights.
Çünkü bu ışıkların altında çatlamak için çok havalısın.


September nights, we’ve come so far
Eylül gecesi, biz şimdiye kadar geldik
from broken homes and battle scars.
kırık evlerden ve savaş izlerinden.
Tomorrow drops, we’ll still remain.
Yarın düşüyor, hala kalacağız.
What if I saw you now?
Ya seni şimdi görürsem?


September nights, we’ve come so far
Eylül gecesi, biz şimdiye kadar geldik
from broken homes and battle scars.
kırık evlerden ve savaş izlerinden.
Tomorrow drops, we’ll still remain.
Yarın düşüyor, hala kalacağız.
What if I saw you now?
Ya seni şimdi görürsem?
Doubt you’ll ever change.
Şüphe hiç değiştireceksin.


I’m seeing clearly now…
Şimdi açıkça görüyorum …
With the backseat window down.
Arka koltuk penceresi aşağıdayken.
From the corner of my eye,
Gözümün köşesinden,
I see you in the rear view mirror.
Seni dikiz aynasında görüyorum.
You feel so good to leave behind,
Geride bırakmak için çok iyi hissediyorum,
without your face against the window.
yüzünüze karşı penceresiz.


September nights, we’ve come so far
Eylül gecesi, biz şimdiye kadar geldik
from broken homes and battle scars.
kırık evlerden ve savaş izlerinden.
Tomorrow drops, we’ll still remain.
Yarın düşüyor, hala kalacağız.
What if I saw you now?
Ya seni şimdi görürsem?


September nights, we’ve come so far
Eylül gecesi, biz şimdiye kadar geldik
from broken homes and battle scars.
kırık evlerden ve savaş izlerinden.
Tomorrow drops, we’ll still remain.
Yarın düşüyor, hala kalacağız.
What if I saw you now?
Ya seni şimdi görürsem?
Doubt you’ll ever change.
Şüphe hiç değiştireceksin.


With the backseat window down.
Arka koltuk penceresi aşağıdayken.
From the corner of my eye,
Gözümün köşesinden,
I see you in the rear view mirror.
Seni dikiz aynasında görüyorum.
It feels so good to leave behind,
Geride bırakmak çok güzel,
without your face against the window.
yüzünüze karşı penceresiz.
Doubt you’ll ever change.
Şüphe hiç değiştireceksin.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/academyis/tokyobay.html